CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 13/11/2015]
Những năm gần đây, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn do suy thoái của kinh tế thế giới và thiên tai, dịch bệnh trong nước và của tỉnh…, nhưng kinh tế - xã hội của thị xã Ninh Hòa vẫn tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế vẫn tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Năm 2015 thu cân đối ngân sách của thị xã đạt hơn 262 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2010. Công nghiệp và xây dựng có bước phát triển; Dịch vụ - du lịch phát triển nhanh; Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân tiếp tục được cải thiện; Quốc phòng, An ninh được giữ vững… 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, một số chương trình, dự án trọng điểm đã và đang phát huy hiệu quả, tốc độ đô thị hóa chuyển biến rõ nét, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Năm năm qua (2010-2015), nhiều chương trình kinh tế - xã hội được đầu tư và triển khai có hiệu quả. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 11.720 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Tỉnh và Trung ương hỗ trợ 800 tỷ đồng, ngân sách thị xã và ngân sách xã, phường 695 tỷ đồng, các nguồn vốn khác 9.225 tỷ đồng. 


Bờ kè chống xói lở 2 bờ sông Dinh. (Ảnh tư liệu)


Xây dựng đập dâng sông Tân Lâm xã Ninh Thân. (Ảnh tư liệu)

Một số công trình đầu tư xây dựng quy mô lớn đã hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu dân sinh như: Đầu tư hệ thống nước sạch Đá Bàn, các hệ thống nước sinh hoạt tập trung ở các cụm xã Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng, Ninh Trung - Ninh Đông - Ninh thân, Ninh Xuân - Ninh Phụng, đê kè chống xói lỡ 2 bờ Sông Dinh; Đường Bắc - Nam (giai đoạn 1); Đường 16/7, Trường THPT Trần Cao Vân, các trường THCS, Tiểu học, Mầm non, Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa, Bệnh viện Đa khoa khu vực… Kết quả đầu tư cơ sở hạ tầng đã làm thay đổi diện mạo của thị xã nhất là khu vực trung tâm các xã, phường; các công trình thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng giúp cho việc đi lại, phục vụ sản xuất, sinh hoạt, lưu thông hàng hóa được thuận lợi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến năm 2015 đạt 95%; dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 55%... Đó là những kết quả to lớn, tạo nền tảng và động lực để Ninh Hòa vững bước đi lên.

Trường THCS Chu Văn An. (Ảnh: quanghung01)


Trường Trung cấp nghề Ninh Hoà. (Ảnh: quanghung01)

Song, thực trạng cho thấy kinh tế tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; Quy mô và chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được những đột phá mới; nguồn lực, tiềm năng, lợi thế phát huy chưa tương xứng. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của thị xã qua các năm chậm lại và không ổn định; Chương trình chuyển đổi giống, cây trồng, vật nuôi, khảo nghiệm ứng dụng giống mới hiệu quả chưa cao; cải cách hành chính nhà nước chưa theo kịp yêu cầu phát triển… đó đang là những yếu tố cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước, đòi hỏi Ninh Hòa phải phát huy cao độ các nguồn lực vốn có cũng như năng động, sáng tạo trong quản lý, điều hành, đồng thời tận dụng thời cơ, tranh thủ được các yếu tố tích cực bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Diêm.

Theo định hướng của tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian tới, xây dựng thị xã Ninh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, là khu vực trọng điểm phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh; huy động mọi nguồn lực phát triển đô thị Ninh Hòa lên đô thị loại III vào năm 2020, đồng thời tập trung việc thực hiện Đề án chia tách thị xã Ninh Hòa thành hai đơn vị hành chính cấp huyện… Trong khi đó, dự báo trong 05 năm tới còn nhiều thách thức lớn, khả năng phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế cả nước còn chậm; những bất ổn trên biển Đông, chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở một số nơi còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; những yếu kém, bất cập trong quản lý; thiên tai, dịch bệnh thường đe dọa... đòi hỏi cả hệ thống chính trị của thị xã phải nhận rõ những thời cơ, thuận lợi, những khó khăn, thách thức khi bước vào thời kỳ mới để chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vượt qua thách thức, huy động mọi nguồn lực, phát huy tính năng động, sáng tạo và đề ra giải pháp đúng đắn, cụ thể hóa cơ chế, chính sách thu hút đầu tư... để tiếp tục lãnh đạo thực hiện, phát triển nhanh và bền vững, cùng với cả tỉnh Khánh Hòa, thị xã Ninh Hòa thực hiện tiến trình đô thị hóa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Hội nhập quốc tế là một quá trình phát triển tất yếu, do bản chất xã hội của lao động và quan hệ giữa con người. Sự ra đời và phát triển của kinh tế thị trường cũng là động lực hàng đầu thúc đẩy quá trình hội nhập. Hội nhập diễn ra dưới nhiều hình thức, cấp độ và trên nhiều lĩnh vực khác nhau, theo tiến trình từ thấp đến cao. Hội nhập đã trở thành một xu thế lớn của thế giới hiện đại, tác động mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế và đời sống của từng quốc gia. Ngày nay, hội nhập quốc tế là lựa chọn chính sách của hầu hết các quốc gia để phát triển. 

Trong xu thế toàn cầu hóa thì quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam là một tất yếu khách quan và đây cũng là một lựa chọn chính sách đúng đắn, phù hợp với thực tế của Đảng và Nhà nước ta trong những năm vừa qua. Quá trình này tác động đến tất cả các vùng miền trên cả nước và tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đất nước. Trong xu thế chung đó thì tỉnh Khánh Hòa nói chung và thị xã Ninh Hòa nói riêng không phải là một ngoại lệ và lĩnh vực kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng ở thị xã Ninh Hòa cũng là vấn đề được quan tâm nghiên cứu.

Từ thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong giai đoạn vừa qua cũng như yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Thiết nghĩ, để hội nhập và phát triển thành công, một mặt cần có những giải pháp để khắc phục triệt để nhưng hạn chế nêu trên, mặt khác, cần tập trung phát huy cao độ các nguồn lực sẵn có của thị xã, đồng thời cần xác định, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cốt lõi để ưu tiên đầu tư trên cơ sở đề ra các giải pháp khả thi, phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội thị xã Ninh Hòa một cách vững chắc. Trong đó, cần tập trung phát triển công nghiệp, xây dựng; phát triển ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; quản lý, sử dụng ngân sách và huy động các nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; giải quyết việc làm, an sinh xã hội; công tác xây dựng chính quyền, nội vụ, nội chính, cải cách hành chính… để đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ (2015-2020) trên cơ sở đưa ra dự báo thời cơ, thách thức…, đã xác định mục tiêu và những định hướng, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội thị xã đến năm 2020, như sau:

Về mục tiêu: 

Thứ nhất, về kinh tế: phấn đấu chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2020: tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng 70%; thương mại, dịch vụ, du lịch 21%; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 9%; Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 13,0%/năm; Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ, du lịch tăng bình quân 14,0%/năm; Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản, tăng bình quân 3%/năm; Thu cân đối ngân sách tăng bình quân 20 %/năm; Tổng sản lượng lương thực bình quân 105.000 tấn/năm; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn cần khoảng trên 27.500 tỷ đồng.

Thứ hai, về văn hóa - xã hội: Số lao động được giải quyết việc làm mới trên 4.500 lao động/năm; Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề đến năm 2020 đạt trên 69%; Đạt các tiêu chí về phổ cập bậc trung học phổ thông; có 40% số trường học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020; Số xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế 100%; đạt 6 bác sĩ/1 vạn dân vào năm 2020; Mức giảm tỷ suất sinh hằng năm 0,2‰; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 6% vào năm 2020; Năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5,2% (theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020); Năm 2020 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 70%, cơ quan văn hóa 95%. 

Thứ ba, về môi trường, đô thị, nông thôn: Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 90%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97% vào năm 2020. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,5%. Tỷ lệ dân số đô thị đạt 60%. Có 50% số xã đạt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Những giải pháp để thực hiện:

Một là, về phát triển công nghiệp, xây dựng: Ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghiệp, các dự án đầu tư có qui mô lớn, tạo động lực để phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp địa phương. Một số lĩnh vực ưu tiên tập trung phát triển là các dự án, nhà máy có sử dụng cảng biển, đóng tàu, năng lượng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng.

Ưu tiên lựa chọn những dự án đầu tư sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, hạn chế tác động xấu đến môi trường. Đồng thời có biện pháp giải quyết, xử lí và khắc phục những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Hai là, về phát triển ngành thương mại, dịch vụ, du lịch: Ưu tiên thực hiện các giải pháp, định hướng đã được xác định trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đến năm 2020. Liên kết vùng và phối hợp với các địa phương lân cận hình thành các mạng lưới cung cấp hàng hóa, dịch vụ, phát triển mạnh và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư. Phát triển thêm loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng mới như leo núi, thăm và khám phá các hồ chứa nước hiện có như Đá Bàn, Tiên Du, EaKrôngrou..., các di tích, thắng cảnh của địa phương. 

Ba là, về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (Khóa X) về “Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn” gắn với thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tích cực huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, các thiết chế văn hóa, xã hội, khuyến khích nghiên cứu tìm ra các phương thức sản xuất phù hợp, mô hình sản xuất có hiệu quả để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống dân cư nông thôn, tạo sự phát triển rõ nét, căn bản khu vực kinh tế nông thôn. 

Bốn là, về giáo dục và đào tạo: Quan tâm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới trường học trong toàn thị xã với hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại; xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể để nâng dần số lượng trường đạt chuẩn quốc gia. 

Năm là, về y tế: Phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường xã hội hoá lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh công tác Y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, chú trọng phát triển Y học cổ truyền trên địa bàn thị xã.

Sáu là, về văn hóa, thể thao: Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan văn hóa; nâng cao chất lượng hoạt động phong trào, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao gắn với xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. 

Bảy là, về giải quyết việc làm, an sinh xã hội: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề để đáp ứng yêu cầu lao động cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững. 

Tám là, về quốc phòng, an ninh

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế. Xây dựng Lực lượng Vũ trang thật sự trong sạch, vững mạnh, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao của cán bộ, chiến sĩ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chín là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước; tăng cường trật tự kỷ cương trong quản lý hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp. Tiếp tục triển khai cơ chế “Một cửa”, một cửa liên thông theo hướng hiện đại ở các xã, phường, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính. 

Ngã tư Trung tâm Thị xã Ninh Hòa. (Ảnh tư liệu)

Mặt khác, tập trung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả “Quy chế giám sát và phản biện xã hội”,“góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” Tổ chức các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở… Huy động sự hưởng ứng tham gia của nhân dân vào quá trình lao động sản xuất để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cũng như đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân.

Có thể nói, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Ninh Hòa là một đòi hỏi tất yếu trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Mặt khác, trong khi tới đây nước ta trở thành thành viên của TPP (Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương) và Cộng đồng ASEAN sẽ được hình thành vào cuối năm 2015… Những cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi mỗi địa phương trong đó có thị xã Ninh Hòa phải chủ động, sáng tạo tận dụng thời cơ để hội nhập và phát triển, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh Khánh Hòa. Đó vừa là mục tiêu cũng là động lực để thị xã Ninh Hòa hội nhập và phát triển./.

Thanh Hưng

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 52

Số lượt truy cập: 1770515