“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 03/08/2017]
Căn cứ Kế hoạch số 3532/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3-năm 2017;

Triển khai Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017; kế hoạch số 1504/KH-UBND tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” thị xã Ninh Hòa lần thứ 3-năm 2017;

Nhằm Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác và sự tích cực tham gia cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên. Phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức trẻ trong việc đề xuất mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính mới, hữu ích, thiết thực; góp phần tích cực nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua cuộc thi, tiếp tục xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ gương mẫu, tận tụy và trách nhiệm với công việc, hết lòng phục vụ Nhân dân; nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, đặc biệt tại cấp xã. Góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng (SIPS).

Trong 2 ngày (ngày 24 và 25/7/2017), 05 Đội thi của Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa gồm: Đoàn Khối cơ quan chính quyền, Trung tâm Y tế Ninh Hòa, UBND xã Ninh Thượng và UBND phường Ninh Giang đã tham gia Vòng sơ khảo được tiến hành tại UBND huyện Vạn Ninh (Cụm 5).Kết quả Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa nhận được 03 giải: Giải nhất thuộc về Đoàn Khối cơ quan chính quyền với mô hình: Đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã; Giải ba thuộc về UBND phường Ninh Giang với mô hình: Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 tại nhà; 3. Giải khuyến khích thuộc về Trung tâm Y tế Ninh Hòa với mô hình: 5S./.


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 98

Số lượt truy cập: 1813721