“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 08/11/2017]
Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng Bảo hiểm xã hội Ninh Hòa đã phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và xã hội, Chi cục thuế Ninh Hòa tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Ninh Hòa tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo, kế toán các doanh nghiệp đã được Bảo hiểm xã hội Ninh Hòa giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn một số quy định về hồ sơ thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quy trình giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đồng thời giữa Bảo hiểm xã hội cùng các doanh nghiệp đã thảo luận, trao đổi, giải quyết những vấn đề về tạo điều kiện cho người lao động ở các doanh nghiệp tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Được biết, hiện nay trên địa bàn Thị xã có 409 doanh nghiệp với 8.240 lao động đang làm việc, song đến nay mới chỉ có hơn 2 nghìn lao động của 237 doanh nghiệp tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thông qua hội nghị đối thoại nhằm giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt được các quy định mới về chính sách của Nhà nước đối với Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong việc tham gia thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 105

Số lượt truy cập: 1814368