“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 24/08/2016]
Sáng ngày 24/8/2016, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn, nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2016 cho 128 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Mặt trận, các Đoàn thể thị xã; lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua-khen thưởng của các xã, phường. Ông Mai Thu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Khánh Hòa đến dự và làm báo cáo viên của buổi tập huấn.


UBND thị xã Ninh Hòa tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2016.

Hội nghi tập huấn tập trung một số nội dung cơ bản như: Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ; Quyết định 1356/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa.

Thông qua các nội dung của buổi tập huấn, sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Mặt trận, các Đoàn thể trên địa bàn thị xã về công tác thi đua - khen thưởng và thực hiện công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn thị xã đi vào nề nếp, hoạt động có chiều sâu, đảm bảo việc biểu dương, khen thưởng chính xác, kịp thời, đúng thành tích và đạt kết quả cao thời gian đến./.

Nguyễn Quốc Phong


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 45

Số lượt truy cập: 1813817