“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 08/09/2016]
Thực hiện chương trình công tác thi đua-khen thưởng năm 2016 của Ban thi đua-khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch số 1788/KH-UBND ngày 17/8/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua-khen thưởng năm 2016.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ; các chính sách về thi đua-khen thưởng và nội dung sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo và viên chức ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Sáng ngày 08/9/2016, tại Hội trường A, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn, nghiệp vụ công tác thi đua-khen thưởng năm 2016 cho 182 đại biểu là Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở của 91 trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.


UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn, nghiệp vụ công tác thi đua-khen thưởng năm 2016

Tham dự hội nghị tập huấn có ông Mai Thu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ-Trưởng Ban Thi đua-khen thưởng tỉnh Khánh Hòa, đồng thời là báo cáo viên của Hội nghị tập huấn, đại diện Hội đồng thi đua- khen thưởng thị xã có Ông Nguyễn Phương Tuyến, Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng thị xã.

Nội dung tập huấn: Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ; Quyết định 1356/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa.

Nguyễn Quốc Phong


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 43

Số lượt truy cập: 1813814