CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 11/08/2017]
Ngày 09/8/2017, Đảng bộ xã Ninh Thọ tổ chức hội nghị quán triệt cho toàn thể Đảng viên toàn Đảng bộ các Nghị quyết TW5 khóa XII: gồm các chuyên đề Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời các đảng viên còn được quán triệt chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 21/3/2017 của Ban thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa về việc “tiếp tục thực hiện nghị quyết TW5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”; Quyết định số 1234/QD-UBND của UBND thị xã Ninh Hòa ngày 21/6/2017 về việc ban hành kế hoạch bổ sung một số nội dung công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của thủ tướng chính phủ về việc “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước”. Sau học tập nghị quyết, các đảng viên sẽ viết bài thu hoạch; các chi bộ trực thuộc sẽ cụ thể hóa chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

Phạm Văn Bé

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 62

Số lượt truy cập: 1763242