CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 23/03/2017]
Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về đạo tạo nghề cho hội viên nông dân, trong những năm qua, Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, sử dụng các nguồn vốn vay gắn với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hội viên. Nhờ thực hiện có hiệu quả các hoạt động này đã góp phần giúp hội viên nông dân nâng cao nhận thức, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình này. Năm 2016, Hội Nông dân thị xã đã chỉ đạo các cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn tiếp tục chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn để hội viên, nông dân thấy rõ được vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền lợi, trách nhiệm của mình. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thị xã, các Hội cơ sở tập trung triển khai nhiệm vụ “ Hỗ trợ Nông dân phát triển kinh tế” gắn với các Nghị quyết, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của thị xã về công tác xóa đói giảm nghèo và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho cán bộ, hội viên nông dân. Thực hiện chương trình phối hợp với Trạm khuyến nông, Phòng Kinh tế thị xã về tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Ngay từ đầu năm 2016, Hội Nông dân thị xã đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội nông dân các xã, phường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên Nông dân tham gia các lớp đào tạo nghề giúp hội viên hiểu biết thêm, nắm chắc hơn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, các mô hình kinh tế mới để có thể vận dụng, áp dụng phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với đó, Hội nông dân thị xã cũng đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo, số lao động nông thôn chưa có việc làm, nghề nghiệp ổn định có nhu cầu học nghề; triển khai công tác đào tạo nghề hàng năm; hướng dẫn hội viên sử dụng đất đai đạt hiệu quả. Trong năm, các Hội cơ sở đã đẩy mạnh Hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề và hỗ trợ hội viên, nông dân như: Phối hợp tổ chức được 46 lớp tập huấn với 4.170 hội viên, nông dân tham gia về áp dụng khoa học kỹ thuật vào cây trồng, vật nuôi; về phòng trừ sâu bệnh; Hội thảo bón phân trên cây lúa, IPM, quy trình trồng lúa giống, học tập kinh nghiệm, mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP ở phường Ninh Giang, mô hình trồng khoai lang Nhật, khoai sáp ruột vàng ở xã Ninh lộc,vv...Ngoài ra, Hội Nông dân thị xã còn phối hợp với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ và hỗ trợ Nông dân tỉnh, Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa, các ban, ngành, đoàn thể mở 02 lớp dạy nghề kỹ thuật thú y cho 70 hội viên, Nông dân ở các xã Ninh Thượng, Ninh Thân; 22 lớp trồng cây lương thực, thực phẩm, thuyền trưởng, máy trưởng cho 690 hội viên, nông dân. Đồng thời chỉ đạo các Hội cơ sở duy trì và thành lập tổ hợp tác, giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để hội viên, nông dân áp dụng, phát triển kinh tế hộ gia đình, hướng tới liên kết, liên doanh, sản xuất với quy mô lớn; thành lập thêm 04 tổ hợp tác, đó là: Tổ hợp tác sản xuất mía đường ở xã Ninh Thân, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh (SXKD) làm vườn trồng cây ăn quả ở xã Ninh Ích và 02 tổ hợp tác sản xuất chăn nuôi bò sinh sản ở xã Ninh Thượng và Ninh Sơn, nâng tổng số hợp tác của thị xã đến nay lên 42 tổ.

Bên cạnh đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề cho hội viên, hội nông dân. Hội Nông dân thị xã còn phối kết hợp với Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN- PTNT thị xã giải ngân vốn; duy trì có hiệu quả các nghề truyền thống. Trong năm 2016 vừa qua, Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH thị xã, số vốn 119 tỉ 229 triệu đồng cho 6.333 hộ vay phát triển kinh tế gia đình.

Thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “ Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020. các cơ sở Hội hội nông dân trong toàn thị xã đã nhận được các nguồn vốn ủy thác từ quỹ hỗ trợ Nông thị xã, vốn UBND thị xã cấp; vốn UBND các xã, phường cấp, vốn vận động trong cán bộ hội viên nông dân với số tiền 7.603 tỉ đồng, giúp cho hội viên, nông dân vay áp dụng vào điều kiện kinh tế phát triển nhiều mô hình như: Trồng hoa cúc, trồng nấm rơm, trồng rong nho, trồng rau sạch, chăn nuôi heo, gà, vịt, chim cút, phát triển trang trại, gia trại,vv…, nhờ đó đời sống hội viên từng bước được nâng lên, nhiều hộ đã xóa được đói, giảm được nghèo, có những hộ vươn lên làm giàu.

Có thể khẳng định rằng, từ các nguồn vốn hỗ trợ trên đã góp phần không nhỏ giúp hội viên nông dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, tạo việc làm và thúc đẩy việc ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương để tạo ra các sản phẩm nông sản có chất lượng, hiệu quả. Từ đó, giúp đỡ hội viên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế của thị xã, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho hội viên nông dân và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Với việc tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, sử dụng các nguồn vốn vay gắn với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân đã giúp hội viên, nông dân tăng thêm nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước thay đổi nhận thức, phong tục tập quán trong sản xuất chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng hộ gia đình, địa bàn dân cư, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thị xã./.

Thu

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 118

Số lượt truy cập: 1765795