CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 10/10/2017]
Sáng ngày 10/10, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã chủ trì hội nghị của Hội đồng để đánh giá kết quả thực hiện xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017. Đây là năm đầu tiên thị xã và các xã, phường thực hiện đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật – một trong những nội dung, tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

Thực hiện Thông tư 07/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp, các xã, phường tự rà soát, đánh giá, chấm điểm của địa phương mình về các nội dung chỉ tiêu tiếp cận pháp luật để Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã thẩm tra kết quả, tổ chức đánh giá và đề nghị UBND thị xã công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo quy định, xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải thực hiện đầy đủ 5 tiêu chí: bảo đảm thi hành Hiến pháp và Pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Điểm tối đa là 100 điểm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Hà cơ bản thống nhất kết quả tự đánh giá của các xã, phường; đề nghị lãnh đạo các xã, phường quan tâm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tự rà soát, đánh giá kết quả thực hiện của địa phương, đồng thời giao cho cơ quan thường trực – phòng Tư pháp tổng hợp số điểm, ý kiến của các thành viên hội đồng để đề xuất UBND thị xã công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017./.

NTH


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 106

Số lượt truy cập: 1763291