CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 10/09/2014]
I. Lĩnh vực kinh tế:

1. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ:


So với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) trên địa bàn 7 tháng đầu năm 2014 ước được 3.787 tỷ đồng, tăng 31,1%. Tình hình thực hiện ở các khu vực kinh tế như sau: khu vực kinh tế nhà nước 129,5 tỷ đồng, tăng 8,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh 567,754 tỷ đồng, tăng 9,6%; khu vực kinh tế tập thể 16,8 tỷ đồng, tăng 5%; khu vực kinh tế cá thể 142,423 tỷ đồng, tăng 6,4%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.930,6 tỷ đồng, tăng 39,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp thị xã tăng trưởng khá chủ yếu do khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sau thời gian suy giảm trong năm 2013 đã có dấu hiệu phục hồi trở lại, nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin đã ký kết được nhiều hợp đồng đóng tàu mới trong năm 2014 (7 tháng, nhà máy đã đóng mới 17 chiếc tàu, trong đó có 10 chiếc từ năm 2013 chuyển sang). Công nghiệp khai thác và chế biến có tăng so với cùng kỳ nhưng không cao, các mặt hàng tăng mạnh chủ yếu là sản xuất bún, bánh, nem, chả, nước chấm các loại; sản xuất đường kết tinh được 74.641 tấn, tăng 28,5%; sản xuất muối hạt thu hoạch được 44.000 tấn, tăng 54,4%.

Công tác quản lý thị trường được quan tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, chống tình trạng đầu cơ đã góp phần bình ổn thị trường, duy trì trật tự kinh doanh trên địa bàn thị xã. So với cùng kỳ năm trước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thị xã 7 tháng đầu năm ước được 1.150 tỷ đồng, tăng 11,6%; doanh thu hoạt động du lịch ước được 34,3 tỷ đồng, tăng 12,4%. Ngoài ra, trong 7 tháng đầu năm, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 360 hộ kinh doanh cá thể với số vốn đăng ký là 26,686 tỷ đồng.

2. Nông nghiệp và thủy sản:


Giá trị sản xuất ngành nông – lâm nghiệp và thủy sản (giá so sánh 2010) 7 tháng đầu năm 2014 ước đạt 1.614 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 1.150 tỷ đồng, tăng 5%, giá trị sản xuất ngành thủy sản 458 tỷ đồng, tăng 3,85%).

- Về trồng trọt: toàn thị xã gieo trồng được 30.566 ha cây hàng năm, bằng 89,2% kế hoạch năm, giảm 0,47% so với cùng kỳ năm trước; trong đó cây lương thực 16.554 ha, giảm 2,72% (do đầu vụ Hè – Thu nắng nóng kéo dài, gây khô hạn, nguồn nước dự trữ các hồ chứa bị xuống thấp, không đủ cung cấp cho sản xuất); cây thực phẩm 1.220 ha, tăng 4,45%; cây công nghiệp hàng năm 12.245 ha, tăng 1,48%...

Lúa Đông – Xuân niên vụ 2013 – 2014, toàn thị xã đã gieo trồng và thu hoạch được 8.352 ha, năng suất bình quân đạt 62,3 tạ/ha (tăng 5,2 tạ/ha so với vụ Đông – Xuân trước), sản lượng 52.033 tấn. Năng suất lúa Đông – Xuân đạt cao nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, nguồn nước đủ cung cấp cho sản xuất, tình hình sâu bệnh ít xảy ra, cộng thêm sự đầu tư đúng mức của nhân dân nên cây lúa phát triển tốt. Ngoài ra, năng suất các loại cây trồng hàng năm khác đều tăng hoặc đạt xấp xỉ cùng kỳ. Lúa Hè – Thu gieo sạ được 7.550 ha, đã cho thu hoạch được 850 ha, năng suất bình quân 55 tạ/ha, sản lượng 4.675 tấn.

Niên vụ mía 2013 – 2014, đã thu hoạch hết diện tích 11.811 ha, năng suất bình quân 59,9 tấn/ha (tăng 2,9 tấn/ha so với niên vụ trước), sản lượng đạt 708.000 tấn (tăng 7,7% so với niên vụ trước), chữ đường bình quân 10 ccs. Diện tích mía lưu gốc và trồng mới đang được tiếp tục đầu tư, chăm sóc.

- Về chăn nuôi: UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành, UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra các khu vực giết mổ, tăng cường theo dõi tình hình dịch bệnh, chăn nuôi ở địa phương để kịp thời xử lý khi có dịch xảy ra; tổ chức phun thuốc sát trùng ở các khu vực chuồng trại và phun định kỳ ở các chợ, các điểm đầu mối; triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt 1 mũi 1, tiêm phòng cúm gia cầm đợt 1, mũi 1 và mũi 2 năm 2014. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn vào đầu năm có xảy ra dịch cúm gia cầm, đã tiêu hủy 43.425 con gia cầm bị nhiễm cúm A H5N1, từ cuối tháng 3/2014 đến nay dịch bệnh không phát sinh thêm, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 V/v công bố hết dịch cúm gia cầm trên địa bàn thị xã. Theo số liệu thống kê, đến ngày 01/4/2014; tổng đàn trâu có 790 con, đàn bò có 26.530 con, đàn lợn có 34.324 con; so với cùng kỳ, đàn trâu giảm 1,2%, đàn bò tăng 2%, đàn lợn giảm 0,2%.

- Về lâm nghiệp: tiếp tục chăm sóc và tu bổ rừng trồng các năm trước, triển khai công tác giao kế hoạch trồng rừng sản xuất và cây phân tán năm 2014 đến các xã, phường trên địa bàn thị xã. Vào mùa khô, nguy cơ cháy rừng cao nên công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng được chú trọng tăng cường, các trạm kiểm lâm địa bàn đã tích cực kiểm tra các khu vực rừng trọng yếu để xử lí kịp thời khi có tình huống cháy xảy ra. Tăng cường kiểm tra các điểm nóng về khai thác lâm sản trái phép và xử lý kịp thời các vụ vi phạm, 7 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý 58 vụ vi phạm, thu giữ 57,476 m3 gỗ các loại, 300 kg than hầm và một số phương tiện, tang vật khác, thu nộp ngân sách 485,529 triệu đồng.

- Về thủy sản: so với cùng kỳ năm trước, sản lượng khai thác thủy sản 7 tháng đầu năm được 7.176 tấn, bằng 68,3% kế hoạch và tăng 4,3% (trong đó, sản lượng cá chiếm gần 89% tổng sản lượng khai thác). Trên địa bàn thị xã đã thả nuôi được 2.568 ha thủy sản các loại, tăng 1,26% so với cùng kỳ; trong đó, diện tích thả nuôi cá 454 ha, diện tích nuôi tôm 1.770 ha, diện tích thả nuôi các loại thủy sản khác 344 ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản được 2.974 tấn, bằng 74,3% kế hoạch, tăng 3,77% so với cùng kỳ. Sản xuất tôm giống được 1.908 triệu con, tăng 3,75% so với cùng kỳ, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

- Về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, xây dựng nông thôn mới: tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực từ các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đầu tư phát triển kinh tế nông thôn, khu vực miền núi. Tính đến nay, trên địa bàn thị xã đã có 1 xã đạt 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 8 xã đạt từ 10 – 13 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 11 xã đạt từ 6 – 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số như: trợ giá, trợ cước, định canh định cư, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất; đầu tư phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ đời sống (trong 6 tháng đầu năm, đã tiến hành đầu tư công trình đường vào khu sản xuất mía xã Ninh Tây từ tỉnh lộ 5 đến giáp ranh khu C10 và sửa chữa, nâng cấp đường vào khu sản xuất thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân).

3. Tài chính – ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2014 (không tính thu hải quan, thu chuyển nguồn) thực hiện được 507,069 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch tỉnh và 59,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Trong đó, tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước được 138,332 tỷ đồng, đạt 62,3% kế hoạch tỉnh và 61,2% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Tình hình thực hiện một số khoản thu như sau: thu thuế khu vực ngoài quốc doanh 89,606 tỷ đồng, đạt 56,2% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu thuế thu nhập cá nhân 8,969 tỷ đồng, đạt 128,1% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu lệ phí trước bạ 8,282 tỷ đồng, đạt 61,3% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu tiền sử dụng đất 18,002 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch tỉnh và 75% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu tại xã 5,067 tỷ đồng, đạt 42,2% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã… Các khoản thu ngoài cân đối ngân sách được 7,927 tỷ đồng, đạt 143,1% kế hoạch tỉnh và 83,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã.

Tổng chi ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2014 thực hiện được 518,122 tỷ đồng, đạt 87,8% kế hoạch tỉnh và 58,8% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã (nếu không tính khoản chi tạm ứng thì được 446,029 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch tỉnh và 54,1% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã). Trong đó, chi thường xuyên 297,763 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch tỉnh và 52,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; chi đầu tư phát triển 66,599 tỷ đồng, đạt 72,4% kế hoạch tỉnh và 46,2% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã…

4. Đầu tư – xây dựng, quản lý đô thị:

- Về đầu tư – xây dựng: tập trung triển khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và vốn trái phiếu Chính phủ; hạn chế tối đa lập các dự án mới, thị xã chỉ bố trí vốn đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Trong 7 tháng đầu năm 2014, tiếp tục tập trung thực hiện các công trình chuyển tiếp năm 2013, khẩn trương hoàn thành các hạng mục thi công theo tiến độ đề ra nhất là đối với các công trình: đê kè chống xói lở 2 bờ sông Dinh; nâng cấp, mở rộng đường 16/7; hệ thống tưới sau thủy điện Eakrongrou, sửa chữa cầu Đống Đa, xã Ninh Sim…; khởi công xây dựng trường THCS Đinh Tiên Hoàng bằng nguồn vốn XDCB tập trung. Đồng thời, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các công trình dự kiến khởi công trong thời gian sắp tới như: thoát lũ sông Tân Lâm, khu tái định cư Ninh Giang, đường Lê Ngọc Bán; đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thi công các công trình thuộc các Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm theo kế hoạch vốn được phân bổ trong năm 2014. Khối lượng giải ngân vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã đến cuối tháng 7/2014 thực hiện được 66,599 tỷ đồng, đạt 72,4% kế hoạch tỉnh và 46,2% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã (trong đó, nguồn XDCB tỉnh phân cấp 48,370/72 tỷ đồng đạt 67,2% kế hoạch).

- Về quản lý đô thị: UBND thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đô thị, nhất là quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến rác thải trên địa bàn; triển khai tổ chức cưỡng chế giải tỏa việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán gây cản trở tầm nhìn giao thông tại một số xã, phường. Thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến và lò đứng liên tục; tăng cường sử dụng và phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn thị xã. Tăng cường chỉ đạo tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phương tiện chở quá tải trọng, xe chở quá số khách quy định trên địa bàn, các phương tiện bị đình chỉ vẫn tham gia giao thông; ban hành kế hoạch tăng cường bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn trên địa bàn thị xã.

II. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng:

1. Công tác tài nguyên và môi trường:
công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tập trung thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã; trong 7 tháng đầu năm, đã giải quyết 7.536 hồ sơ đất đai các loại cho nhân dân (trong đó, đã cấp được 2.909/3.217 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu, bằng 90,4% kế hoạch); đang giải quyết 313 hồ sơ. Thường xuyên chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn; ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các nguồn tài nguyên khoáng sản; tổ chức phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thực hiện các thủ tục khảo sát, cấp phép khai thác khoáng sản cho các doanh nghiệp theo đúng quy định. Ngoài ra, trong công tác môi trường, đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” năm 2014; phối hợp cùng Thị đoàn Ninh Hòa tổ chức ra quân thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã.

2. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án bồi thường, thu hồi đất và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các dự án. Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã; khẩn trương lập, phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của nhân dân liên quan đến dự án, hỗ trợ bảo vệ thi công; đến nay, đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện công tác đền bù, giải tỏa đối với các dự án: thoát lũ sông Tân Lâm, đê kè chống xói lở 2 bờ sông Dinh, đường vào Kho xăng dầu ngoại quan…

III. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

1. Giáo dục và đào tạo:


Ngành giáo dục thị xã đã hoàn thành chương trình năm học 2013 – 2014; xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 100%; xét tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 99,34%; xét tốt nghiệp bổ túc THCS đạt tỷ lệ 97,8%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,7%. Chỉ đạo các trường tổ chức tổng kết năm học 2013 – 2014, hướng dẫn hoạt động hè 2014. Triển khai thực hiện chuyển đổi công tác đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2014 – 2015 cho các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS. Tổ chức các hoạt động phong trào chào mừng các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong năm; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp tỉnh năm học 2013 – 2014, kết quả thị xã Ninh Hòa xếp nhất toàn đoàn; tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã năm học 2013 – 2014; ngoài ra, thị xã xếp nhất toàn đoàn ở các cuộc thi cấp tỉnh như: “Cán bộ quản lý giỏi mầm non”, “An toàn giao thông tiểu học”, xếp hạng nhì toàn đoàn ở cuộc thi “Học sinh giỏi THCS”… Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, đầu tư trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học tập, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn ngành. Tiếp tục giữ vững các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ và phổ cập giáo dục THCS.

2. Công tác lao động, việc làm, thực hiện các chính sách xã hội:

Ngành lao động – thương binh và xã hội đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ 30/4, kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7. Tổ chức mua, phân bổ và cấp phát 61.365 kg gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán, 29.100 kg gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt năm 2014. Tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số 2.142 hộ, tổng kinh phí 535,5 triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Lễ, Tết với tổng kinh phí 3,034 tỷ đồng; chi trả chế độ hàng tháng cho 1.598 đối tượng chính sách, người có công cách mạng với kinh phí 14,669 tỷ đồng. Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ kinh phí mai táng kịp thời cho các đối tượng bảo trợ xã hội, 100% đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tiếp tục chi trả cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã với tổng số tiền 7,190 tỷ đồng. Phối hợp cùng MTTQ tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng 34 nhà Đại đoàn kết từ nguồn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa hỗ trợ. Lập hồ sơ trình cấp trên tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 50 bà mẹ trên địa bàn thị xã.

Trong 7 tháng đầu năm, đã tạo việc làm mới cho 2.850 lao động vào làm việc ở các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã và các khu chế xuất, khu công nghiệp tại các tỉnh phía nam, đạt 66,2% kế hoạch. Mở 7 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014 cho 245 lao động; ngoài ra, đã có khoảng 3.100 lao động tự học nghề, đạt 58,5% kế hoạch, phần lớn các học viên tham gia học các lớp dạy nghề ngắn hạn. Tổ chức phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc, phát quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà cho trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã, trẻ em ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Triển khai các xã, phường rà soát và hướng dẫn thủ tục cho các hộ gia đình có đối tượng ma túy, mại dâm đã hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng có nhu cầu vay vốn.

3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND thị xã đã tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch, đặc biệt là các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A(H5N1), sởi; tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên địa bàn... Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hoạt động hành nghề y, y học cổ truyền, dược tư nhân trên địa bàn; tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014. 7 tháng đầu năm, ngành y tế đã thực hiện công tác khám, và điều trị cho 337.122 lượt người, đạt 67,02% kế hoạch; số bệnh nhân điều trị nội trú 20.123 lượt người, đạt 71,5% kế hoạch. Đến cuối tháng 7, trên địa bàn thị xã có 475 ca mắc tay chân miệng, tăng trên 80 ca so với cùng kỳ, 88 ca mắc sốt xuất huyết, giảm trên 1.000 ca so với cùng kỳ.

4. Công tác văn hóa thông tin và thể thao:


Các hoạt động văn hóa thông tin đã phục vụ tốt các sự kiện chính trị của địa phương, đất nước; qua đó, góp phần nâng cao mức hưởng thụ về tinh thần, tạo sự phấn khởi trong nhân dân, nổi bật là các hoạt động: “Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ”, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2014), ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày giải phóng Khánh Hòa 2/4 và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế lao động 1/5, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; tổ chức hưởng ứng “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại xã Ninh Tây; tổ chức cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về thị xã Ninh Hòa” trên báo Khánh Hòa và Đài Phát thanh – Truyền Hình Khánh Hòa; tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng thị xã Ninh Hòa lần thứ 17.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động văn hóa thông tin, du lịch; trong đó, tập trung vào các hoạt động kinh doanh internet, kinh doanh sim di động trả trước, karaoke, cơ sở du lịch trên địa bàn. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục duy trì và phát triển, tổ chức các giải thể thao như: Futsal, bóng chuyền, đua ghe trên sông Dinh, bóng đá, cầu lông...và tham gia một số giải do tỉnh tổ chức, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

IV. Công tác chỉ đạo, điều hành, nội chính:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã:


Trong chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của HĐND thị xã, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Thị ủy, HĐND thị xã, Mặt trận TQVN thị xã và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ. UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các xã, phường tập trung công tác chỉ đạo điều hành, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kịp thời ban hành các quyết định, kế hoạch, công văn về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thị xã năm 2014, xây dựng các chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác ngân sách trên địa bàn thị xã, tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thị xã; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Lễ, Tết trong 7 tháng đầu năm 2014; tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm trên địa bàn, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đền bù, giải tỏa dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã; triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND thị xã đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các phòng, ban chuyên môn, đi kiểm tra tình hình thực tế ở cơ sở để lắng nghe những phản ảnh về những khó khăn trong quá tình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, các xã, phường; từ đó, ban hành các chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong 7 tháng đầu năm, UBND thị xã đã ban hành 9.065 quyết định (trong đó, có 2.280 quyết định của Chủ tịch UBND thị xã, 6.785 quyết định của UBND thị xã), 3 chỉ thị, 94 thông báo và trên 2.000 văn bản hành chính khác. UBND thị xã đã duy trì thực hiện tốt các phiên họp giao ban thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý; tham gia đầy đủ các phiên họp do UBND tỉnh triệu tập. Chủ động, tích cực chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo trình Hội nghị Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, kỳ họp HĐND thị xã.

2. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền:


Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, bộ máy chính quyền cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã cho 6 trường hợp; thành lập, kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Triển khai và tổ chức kiểm tra công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2014 – 2016. Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thị xã; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo năm 2014 cho 60 cán bộ cơ sở của phường Ninh Diêm và phường Ninh Thủy. Tham gia đoàn công tác cùng Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Khánh Hòa về giải quyết địa giới hành chính còn tồn tại giữa tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Bên cạnh đó, trong công tác thi đua, khen thưởng, đã thực hiện khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2013; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2013, phong trào cải cách hành chính năm 2013.

3. Công tác thanh tra, tư pháp:

Công tác tiếp dân được duy trì, thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với công dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 7 tháng đầu năm, toàn thị xã đã tiếp 36 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (giảm 34 lượt so với cùng kỳ); trong đó, phòng tiếp công dân UBND thị xã tiếp 13 lượt, cấp xã tiếp 23 lượt; nội dung chủ yếu gồm tranh chấp quyền sử dụng đất. Qua tiếp dân, đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp thỏa đáng những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. UBND thị xã đã tiếp nhận 831 đơn (trong đó, có 589 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã), tăng 710 đơn so với cùng kỳ; số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã đều được giải quyết theo đúng quy định (còn lại hiện đang xác minh để giải quyết 64 đơn liên quan đến bồi thường, giải tỏa dự án quốc lộ 1A); các vụ việc không thuộc thẩm quyền được xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Triển khai thực hiện Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng năm 2014 của UBND thị xã nói chung và Kế hoạch thanh tra năm 2014 của cơ quan thanh tra; đồng thời, tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền sau thanh tra. 7 tháng đầu năm, UBND thị xã đã triển khai 2 cuộc thanh tra việc công khai, minh bạch về huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại 2 xã Ninh Trung, Ninh Thượng.

Ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014; tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp 2013. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức công tác tuyên truyền tại địa phương và tập huấn cho tổ hòa giải; thực hiện tuyên truyền trực tiếp 220 lần, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng 2.191 lần; tổ chức phổ biến các văn bản luật cho cán bộ, nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở các xã, phường, tăng cường đăng ký khai sinh cho trẻ em.

4. Quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội:

- Công tác quân sự - quốc phòng được chú trọng đẩy mạnh toàn diện; lực lượng vũ trang thị xã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình trên địa bàn; gắn kết chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Tổ chức tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014, toàn thị xã đã có 410 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được duy trì và nhìn chung ổn định. Lực lượng công an các cấp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, xây dựng và thực hiện các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, xã hội của địa phương, các lễ kỷ niệm… được tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được củng cố và phát triển. Bên cạnh đó, triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phương tiện chở quá tải trọng, xe chở quá số khách quy định; kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Trong 7 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn thị xã đã xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự (giảm 9 vụ so với cùng kỳ), làm chết 1 người. Đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm chết 32 người, bị thương 8 người; so với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng giảm 3 vụ, giảm 1 người chết và giảm 8 người bị thương. Ngoài ra, còn xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 3 người; 8 vụ tai nạn xã hội, làm chết 8 người; 10 vụ cháy (trong đó, có 7 vụ cháy mía, keo, bạch đàn, 2 vụ cháy xe tải, 1 vụ cháy nhà dân). Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với các loại tội phạm như: cướp giật, đánh bạc, trộm cắp, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với 186 trường hợp với tổng số tiền 335 triệu đồng. Tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử phạt 2.754 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 53

Số lượt truy cập: 1770516