“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 09/02/2017]
Để xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “ Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và Pháp luật”. Nhiệm vụ đầu tiên là phải ban hành Pháp luật, tiếp đến là tổ chức thực hiện Pháp luật, trong đó, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xem là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Trong năm 2016 vừa qua, Đảng ủy – HĐND – UBND xã Ninh Phụng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác tuyên truyền PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân. Các hoạt động tuyên truyền PBGDPL vừa làm cho pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, nâng cao nhận thức và hành động phù hợp với Pháp luật của nhân dân trên địa bàn, vừa làm cho cuộc sống xã hội đi vào ổn định.

Để công tác tuyên truyền PBGD Pháp luật đạt hiệu quả cao. Ngay từ đầu năm, UBND xã Ninh Phụng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật hòa giải ở cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trong xã; huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương,chính sách, Nghị quyết của Đảng, gắn với tuyên truyền PBGD Pháp luật với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao.

Để nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật tại địa phương và các tổ hòa giải ở cơ sở. Thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã Ninh Hòa về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGD Pháp luật trong giai đoạn hiện nay. UBND xã Ninh Phụng đã kiện toàn, củng cố đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của xã gồm 17 thành viên, là những người có trình độ, và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật tại địa phương. Trong năm, UBND xã đã triển khai các kế hoạch tuyên truyền đến các tổ chức Hội,đoàn thể, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; Việc tuyên truyền được mở rộng đến nhiều đối tượng, nhiều địa bàn với nhiều hình thức phong phú. Về vấn đề này, Ông Trần Ngọc Thơ, Phó chủ tịch UBND xã Ninh Phụng cho biết: Để công tác tuyên truyền PBGD pháp luật phát huy hiệu quả, UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền các văn bản liên quan đến ngành và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mỗi đơn vị. Hình thức phổ biến không nừng được đổi mới phát huy tính sáng tạo như: Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép vào nội dung hội, họp, sinh hoạt các CLB; tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh của xã; thông qua hình thức này, nhiều chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đã được chuyển tải một cách sinh động đến người dân, kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc và những bức xúc của người dân.

Với nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đời sống thực tiễn của nhân dân, trong năm 2016 vừa qua, UBND xã đã tổ chức được 10 buổi tuyên truyền về các luật như: Luật hộ tịch; Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp; Luật tiếp công dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật an toàn vệ sinh lao động; Luật an toàn vệ sinh thực phẩm; Luật ATGT; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật môi trường; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật CSBV trẻ em, người cao tuổi… và các văn bản hướng dẫn thi hành của các Luật cho trên 2.000 lượt người tham dự. Từ kết quả thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức Pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Chính nhờ vào công tác tuyên truyền PBGDPL đã giúp người dân trong xã được giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc về mặt pháp lý phát sinh trong cuộc sống thường ngày. Ngoài ra, UBND xã đã tổ chức triển khai có hiệu quả “ Ngày Pháp luật” đến tất cả các ban, ngành, đoàn thể ở xã và đông đảo người dân với mục đích phổ biến, giới thiệu quán triệt nghiên cứu các nội dung pháp luật mới. Việc xây dựng tủ sách pháp luật, bổ sung tài liệu pháp luật được chú trọng, chất lượng quản lý tủ sách pháp luật ngày càng có hiệu quả. Hiện tại tủ sách pháp luật của xã có trên 134 đầu sách được bổ sung cập nhật thường xuyên, tạo điều kiện cho các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đến tìm hiểu, nghiên cứu. Ở tất cả 8 thôn trong xã cũng đã xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ hòa giải tại cơ sở đã được phát huy hiệu quả, hiện toàn xã có 8 tổ hòa giải ở 8 thôn với 50 thành viên. Mỗi năm, các tổ hòa giải ở cơ sở đã hòa giải thành công từ 80% - 90% các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh. Việc hòa giải thành công các vụ việc tranh chấp tại cơ sở đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm tại các khu dân cư, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp phải giải quyết ở cơ quan pháp luật. Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã trong thời gian qua, ông Trần Ngọc Thơ, Phó chủ tịch UBND xã Ninh Phụng cho biết thêm: Bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể qua thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL đã nâng cao được nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân trong toàn xã. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát huy những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế trong năm 2016. Năm 2017 và những năm tiếp theo xã Ninh Phụng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm giúp cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật, hiểu và thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 60

Số lượt truy cập: 1813678