“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 28/11/2016]
Nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Sáng nay, ngày 28/11/2016, tại UBND thị xã Ninh Hòa, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho 90 cán bộ, công chức làm công tác thanh niên cấp huyện và cấp xã ở thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.


Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Tại lớp bồi dưỡng, các địa biểu được nghe phổ biến các chuyên đề về Một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên; giới thiệu khái quát kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng giai đoạn 2012-2020; triển khai một số văn bản liên quan đến chế độ chính sách cho thanh niên và Bộ tiêu chí thống kê về Thanh niên Việt Nam.

Qua lớp tập huấn, giúp cán bộ, công chức làm công tác thanh niên nắm vững kỹ năng, chuyên môn về công tác thanh niên, từ đó tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của đơn vị mình./.

Vân


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 118

Số lượt truy cập: 1810207