“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 07/07/2017]
Ngày 05/7/2017, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị giới thiệu một số văn bản Luật mới cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường các tổ chức, đoàn thể; lực lượng báo cáo viên; tuyên truyền viên; Hội viên hội luật gia; công chức Tư pháp – Hộ tịch của 27 xã, phường.


Hội nghị giới thiệu một số văn bản Luật mới.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên thị xã triển khai một số văn bản luật mới như: Luật trẻ em; Luật tiếp cận thông tin; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Quyết định số: 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Qua hội nghị, nhằm giúp cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan đơn vị, địa phương; các tổ chức, đoàn thể; lực lượng báo cáo viên; tuyên truyền viên và công chức Tư pháp - Hộ tịch của 27 xã, phường nắm vững các kiến thức trong tuyên truyền phổ biến kiến thức Pháp luật cũng như giải quyết các vụ việc liên quan đến Pháp luật trong cuộc sống hàng ngày tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định của Pháp luật, đồng thời nâng cao hiểu biết, ý thức trong việc chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, giúp cho mọi người thực hiện “ Sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp luật”./.

Yến Thu - Tấn Bình


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 20

Số lượt truy cập: 1803388