“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 28/05/2017]
Nhằm động viên, khích lệ cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thị xã hăng say thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Ngày 19/5/2017, UBND thị xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào “Nông dân Ninh Hòa thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017 – 2020.


Hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào “Nông dân Ninh Hòa thi đua lao động sản xuất
kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới.


Theo Kế hoạch, đối tượng tham gia phong trào “Nông dân Ninh Hòa thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới” là hộ gia đình, nông dân sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ trên các lĩnh vực nông – lâm – ngư - diêm nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Phương thức hoạt động phong trào thi đua là khuyến khích các hộ gia đình và nông dân hăng hái thu đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; năng động, sáng tạo mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh; đóng góp sức người sức của xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn cho địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong quý 1 năm 2017, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thị xã và các xã, phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động và triển khai thực hiện phong trào. Hàng năm, UBND thị xã sẽ tổ chức biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình, nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua vào năm 2020./.

Vân

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 55

Số lượt truy cập: 1813828