“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 09/12/2015]
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 được thông qua tại kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 9, khoá X, UBND thị xã đã tích cực chỉ đạo các ngành; các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2015 đạt được những kết quả như sau:

I. Kết quả chủ yếu về kinh tế - văn hóa – xã hội và quốc phòng – an ninh:

1. Lĩnh vực kinh tế:

1.1. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ:

So với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) trên địa bàn 9 tháng năm 2015 ước được 7.851,9 tỷ đồng, tăng 11,6%. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước 110,2 tỷ đồng, tăng 2,9%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 682,5 tỷ đồng, giảm 8,01%; khu vực kinh tế tập thể 36,7 tỷ đồng, tăng 23,3%; khu vực kinh tế cá thể 202,4 tỷ đồng, tăng 4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 6.820 tỷ đồng, tăng 14,43%. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã tăng chủ yếu ở khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; riêng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm trên 8%, nguyên nhân do Nhà máy đường Ninh Hòa sản xuất giảm sút, nguyên liệu mía cung ứng cho nhà máy thấp hơn so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, các sản phẩm vật liệu xây dựng như: gạch, ngói, xi măng, cát… tăng từ 2 - 4%; ngành lương thực, thực phẩm như sản xuất bún, bánh, nem, chả, nước chấm các loại tăng từ 2 - 5%; giá trị sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tính đến nay đạt 33,2 tỷ đồng, tăng 19,4 % so với cùng kỳ. Sản xuất muối hạt được 49.600 tấn, tăng 12% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý thị trường được quan tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, chống tình trạng đầu cơ đã góp phần bình ổn thị trường, duy trì trật tự kinh doanh. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước được 1.610 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động du lịch ước được 44,9 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

1.2. Lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi:

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tính từ đầu vụ Đông -Xuân 2014 – 2015 đến nay được 27.036 ha, bằng 80,07% kế hoạch năm, trong đó cây lương thực 12.164 ha, cây chất bột lấy củ 476 ha, cây thực phẩm 1.627 ha và cây công nghiệp hàng năm 12.472 ha. So cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng giảm 22,5%, trong đó cây lương thực giảm 40,9%, cây chất bột lấy củ tăng 22,3%, cây thực phẩm tăng 5,5% và cây công nghiệp hàng năm tăng 3,1%.

Diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm chủ yếu là ở diện tích cây lúa, đến nay diện tích gieo trồng lúa toàn thị xã được 11.031 ha, chỉ bằng 56,5% so với cùng kỳ, trong đó diện tích lúa vụ Đông – Xuân 7.805 ha, bằng 93,4%, lúa vụ Hè – Thu 2.626 ha, bằng 34,5% và lúa vụ mùa đang gieo sạ được 600 ha, bằng 16,9%. Diện tích lúa vụ Hè - Thu giảm do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng hạn kéo dài, nguồn nước từ hồ chứa, đập chứa đều ở mức thấp, không đủ cung cấp cho sản xuất, UBND thị xã đã điều chỉnh giảm diện tích sản xuất lúa vụ Hè - Thu, nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân; trong vụ đã có trên 900 ha lúa Hè - Thu bị thiếu nước, trong đó có 85 ha bị mất trắng. Đối với diện tích lúa vụ mùa, hiện tại nguồn nước dự trữ cũng không đủ để sản xuất. UBND thị xã đã chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi cây trồng ngắn ngày phù hợp để tiết kiệm nước và đảm bảo nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt. Với điều kiện thời tiết như trên, đã dẫn đến giảm năng suất và sản lượng lúa; năng suất lúa vụ Đông – Xuân đạt 59,5 tạ/ha, giảm 2,45 tạ/ha so với niên vụ trước, sản lượng 46.438 tấn, năng suất lúa vụ Hè - Thu đạt 53,5 tạ/ha, giảm 1,78 tạ/ha so với niên vụ trước, sản lượng 14.049 tấn.

Niên vụ mía 2014 – 2015, đã thu hoạch 12.064 ha, năng suất bình quân 48 tấn/ha (giảm 11 tấn/ha so với niên vụ trước), sản lượng 579.072 tấn, chữ đường bình quân 10,5 ccs; năng suất mía giảm do trong vụ chịu ảnh hưởng của hạn hán và bệnh trắng lá, cây mía phát triển chậm, cho năng suất thấp. Sau khi thu hoạch, nông dân tiếp tục đầu tư, sản xuất và chăm sóc mía niên vụ 2015 – 2016.

- Về chăn nuôi: thị xã tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thực hiện tháng hành động vệ sinh, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đến 27 xã, phường; triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt 1 mũi 1 năm 2015, tiêm phòng cúm gia cầm đợt 1, mũi 1 và mũi 2 năm 2015; đang triển khai tiêm phòng bệnh tai xanh ở lợn. Tình hình chăn nuôi vào đầu tháng 9/2015 đã xảy ra cúm gia cầm dương tính với H5N6 tại phường Ninh Giang, đã tiêu hủy đàn vịt gồm 2.524 con, đến nay dịch bệnh không phát sinh thêm. Theo số liệu thống kê, đến ngày 01/7/2015; tổng đàn trâu 720 con, đàn bò 25.060 con, đàn lợn 33.300 con, đàn gia cầm 1.060.000 con; so với cùng kỳ, đàn trâu giảm 7,9%, đàn bò giảm 5%, đàn lợn giảm 3,6% và đàn gia cầm đạt xấp xỉ.

- Về thủy sản: Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng năm 2015 ước được 10.161 tấn, đạt 78,1% kế hoạch và tăng 3,6% so với cùng kỳ. Về nuôi trồng, đã thu hoạch được 3.709 tấn thủy sản các loại, giảm 19,9% so với cùng kỳ (chủ yếu là do sản lượng tôm các loại giảm 36,01%). Nguyên nhân, do diện tích nuôi trồng giảm, nguồn nước một số vùng đìa bị ô nhiễm, thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh xảy ra thường xuyên đã ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng nuôi trồng toàn thị xã. Đã thực hiện gia hạn trên 200 giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá có công suất nhỏ hơn 20CV. Xét 6 hồ sơ cho vay theo Nghị định 67

- Về lâm nghiệp: Tiếp tục chăm sóc và tu bổ rừng trồng các năm trước, triển khai công tác giao kế hoạch trồng rừng sản xuất và cây phân tán năm 2015 đến các xã, phường trên địa bàn thị xã; gieo ươm cây giống để đưa vào trồng tập trung và phân tán trong thời gian tới. Công tác quản lý bảo vệ rừng, động vật hoang dã và phòng chống cháy rừng được chú trọng tăng cường, UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan kiểm lâm và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, bố trí lực lượng ở các khu vực xung yếu, kịp thời dập tắt khi có tình huống cháy xảy ra. Tăng cường kiểm tra rừng tại các khu vực trọng điểm và xử lý kịp thời các đối tượng khai thác lâm sản trái phép; 9 tháng năm 2015, đã phát hiện và xử lý 36 vụ vi phạm (giảm 46 vụ so với cùng kỳ), thu giữ 50,834 m3 gỗ các loại và một số phương tiện tang vật khác, thu nộp ngân sách 195 triệu đồng.

- Về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số như: trợ giá, trợ cước, định canh định cư, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất; đầu tư phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ đời sống. Thực hiện đầu tư công trình tràn qua khu sản xuất thôn Suối Sâu, đường giao thông nội thôn Suối Sâu tại xã Ninh Tân. Hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân xâm canh tại khu vực Thùng Cửa Sổ, xã Ninh Tây và tiến hành giao đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất.

Tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, khai thác tối đa các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, vận động nhân dân thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đóng góp vào việc xây dựng các công trình phúc lợi của xã như hiến đất, công trình kiến trúc trên đất; chú trọng việc hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân với nhiều mô hình như: trồng hành tỏi, trồng nấm, bưởi, dừa, nuôi tôm thẻ chân trắng, ốc hương, bò sinh sản… Tính đến cuối tháng 9/2015, xã Ninh Phụng đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền công nhận là xã đạt nông thôn mới.

1.3. Tài chính – ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2015 (không tính khoản thu hải quan 1.911 tỷ đồng, thu chuyển nguồn 53,783 tỷ đồng) ước thực hiện được 722,374 tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch tỉnh và 84,1% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; trong đó, tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước 245,658 tỷ đồng, đạt 97,5% kế hoạch tỉnh và 91,9% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 476,101 tỷ đồng, đạt 110,3% kế hoạch tỉnh và 80,4% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Tình hình thực hiện một số khoản thu chủ yếu như sau: thu thuế khu vực ngoài quốc doanh 130,513 tỷ đồng, đạt 70,7% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu thuế thu nhập cá nhân 24,707 tỷ đồng, đạt 525,7% kế hoạch tỉnh và 353% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu lệ phí trước bạ 14,404 tỷ đồng, đạt 103,6% kế hoạch tỉnh và 102,9% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu tiền sử dụng đất 14,029 tỷ đồng, đạt 56,1% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã.

Tổng chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2015 ước thực hiện được 672,376 tỷ đồng, đạt 105,9% kế hoạch tỉnh và 75% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã (nếu không tính chi tạm ứng thì được 576,015 tỷ đồng, đạt 90,7% kế hoạch tỉnh và 67,6% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã). Trong đó, chi thường xuyên 388,586 tỷ đồng, đạt 74,2% kế hoạch tỉnh và 63,9% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; chi đầu tư phát triển 75,996 tỷ đồng, đạt 75,2% kế hoạch tỉnh và 57,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã.

1.4. Đầu tư – xây dựng, quản lý đô thị:

- Về đầu tư – xây dựng: Thực hiện nghiêm túc quy định Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và vốn trái phiếu Chính phủ. Trong 9 tháng năm 2015, tiếp tục tập trung thực hiện các công trình chuyển tiếp, hoàn thành các hạng mục thi công theo tiến độ đề ra đối với các công trình: thoát lũ sông Tân Lâm (giai đoạn 1); cải tạo, nâng cấp đường giao thông bắc phường Ninh Hiệp; sửa chữa, nâng cấp Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao; đường vào Khu du lịch Ba Hồ (đoạn tiếp giáp đường vào Khatoco đến giáp đường BTXM đi UBND xã Ninh Ích). Hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình giáo dục phục vụ công tác giảng dạy năm học 2015 – 2016 như: xây dựng 8 phòng học trường THCS Đinh Tiên Hoàng, công trình phụ trợ các trường tiểu học Ninh Đông, Ninh Thọ, Ninh Giang, Ninh Hưng... Đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thi công các công trình thuộc các Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm theo kế hoạch vốn được phân bổ trong năm 2015; hoàn thành việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020. Khối lượng giải ngân vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã đến cuối tháng 9/2015 thực hiện được 75,996 tỷ đồng, đạt 75,2% kế hoạch tỉnh và 57,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã (trong đó, nguồn XDCB tỉnh phân cấp 42,779 tỷ đồng đạt 56,3% kế hoạch).

- Về quản lý đô thị: Tăng cường chỉ đạo tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phương tiện chở quá tải trọng, xe chở quá số khách quy định trên địa bàn, các phương tiện bị đình chỉ vẫn tham gia giao thông. Kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm, xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm lòng lề đường và quy phạm các quy định trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; giải quyết cấp phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đúng quy trình, thủ tục không bị trễ hẹn. Đã được UBND tỉnh công nhận khu vực Ninh An và Ninh Thọ đạt các tiêu chuẩn là đô thị loại V. Triển khai lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm phường Ninh Hiệp, Ninh Hà, Ninh Diêm, lập đồ án quy hoạch chi tiết nghĩa địa Hòn Rọ.

2. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng:

2.1. Công tác tài nguyên và môi trường:

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã, trong 9 tháng, đã giải quyết 7.928 hồ sơ đất đai các loại cho nhân dân (trong đó, đã cấp được 2.360 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, tương đương với 1.158,85 ha, đạt 25,15% kế hoạch); đang giải quyết 225 hồ sơ. Triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thị xã; báo cáo UBND tỉnh bổ sung danh mục các công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, thu hồi đất để thông qua HĐND tỉnh theo quy định. Kiểm tra và xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép tại các xã, phường Ninh Xuân, Ninh Thượng, Ninh Bình và Ninh Hải. Tăng cường chỉ đạo công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn; kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực nhà máy sản xuất bao bì Thiên Trúc tại xã Ninh An; hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải tại các xã Ninh Phụng, Ninh Thân, Ninh Bình và Ninh Hưng. Ngoài ra, trong công tác môi trường, đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam; Ngày môi trường thế giới năm 2015.

2.2. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án bồi thường, thu hồi đất và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các dự án. Tập trung giải quyết các trường hợp tồn đọng, phân công lực lượng kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho một số dự án dở dang: Khu Công nghiệp Ninh Thủy, Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1; chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã. Ngoài ra UBND thị xã cũng đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án mới như: Cảng vật liệu xây dựng Ninh Phước Vân Phong, Khu tái định canh Ninh Thọ, đường vào khu hành chính Ninh Thọ, xây dựng tuyến đường tránh thị xã Ninh Hòa và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 26... Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của nhân dân liên quan đến các dự án, hỗ trợ bảo vệ thi công theo quy định.

3. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

3.1. Giáo dục và đào tạo:

Ngành giáo dục đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 ở các bậc học; xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 99,9%; xét tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 99,3%; xét tốt nghiệp bổ túc THCS đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 83,4%. Tiếp tục giữ vững các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ và phổ cập giáo dục THCS. Các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh cũng được chú trọng; tổ chức nhiều hoạt động phong trào chào mừng các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong năm như: Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học và THCS thị xã Ninh Hòa năm học 2014 – 2015, đêm văn nghệ “Lời ca dâng Bác” nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi cấp THCS”, tổ chức văn nghệ gây quỹ ”Thắp sáng ước mơ”... Tham dự các kỳ thi do tỉnh tổ chức như: kỳ thi học sinh giỏi THCS năm học 2014 – 2015; Olympic tiếng Anh qua internet; tham gia Hội diễn văn nghệ ngành giáo dục năm học 2014 – 2015, kết quả đạt giải nhất toàn đoàn cấp tỉnh.

Bước vào năm học mới 2015 – 2016, thị xã tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, đầu tư trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học tập, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn ngành. Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đảm bảo giáo viên có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, đầy đủ về số lượng và chuẩn hóa về trình độ đào tạo; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015 – 2016 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; tổ chức tốt công tác khai giảng năm học mới theo quy định.

3.2. Công tác lao động, việc làm, thực hiện các chính sách xã hội:

- Về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm: trong 9 tháng năm 2015, đã tạo việc làm mới cho 3.010 lao động vào làm việc ở các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã và các khu chế xuất, khu công nghiệp tại các tỉnh phía nam, đạt 73% kế hoạch. Phối hợp với các cơ sở dạy nghề, trường trung cấp nghề Ninh Hòa mở 16 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg với 550 học viên tham gia. Tăng cường công tác tuyên truyền đến người sử dụng lao động và lực lượng lao động thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, phổ biến quy định về Bộ Luật lao động. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm, khẩn trương hoàn thành việc đóng bảo hiểm theo quy định.

- Về chăm lo đời sống chính sách, an sinh xã hội: công tác xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, các chính sách với người có công, gia đình chính sách tiếp tục được tập trung quan tâm, thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Lập hồ sơ trình cấp trên tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 36 bà mẹ. Tổ chức mua, phân bổ và cấp phát 57.780 kg gạo cho nhân dân bị ảnh hưởng hạn hán năm 2015. Tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số 1.699 hộ với kinh phí 424,750 triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Lễ, Tết với kinh phí 5,488 tỷ đồng; chi trả chế độ hàng tháng cho 1.622 đối tượng chính sách, người có công cách mạng với kinh phí 19,292 tỷ đồng. Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ kinh phí mai táng kịp thời cho các đối tượng bảo trợ xã hội, 100% đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho 10 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 400 triệu đồng từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc, phát quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã; thăm, tặng quà cho trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã, trẻ em ở địa bàn vùng sâu, vùng xa; tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2015” và trao tặng 40 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phòng chống mại dâm tại các xã, phường; triển khai các xã, phường rà soát và hướng dẫn thủ tục cho các hộ gia đình có đối tượng ma túy, mại dâm đã hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng có nhu cầu vay vốn.

3.3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND thị xã đã tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch, đặc biệt là các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi; tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi... Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hoạt động hành nghề y, y học cổ truyền, dược tư nhân; tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2015. 9 tháng năm 2015, ngành y tế đã thực hiện công tác khám, và điều trị cho 474.792 lượt người đạt 91,6% kế hoạch; số bệnh nhân điều trị nội trú 28.247 lượt người đạt 88,1% kế hoạch. Tính đến nay, trên địa bàn thị xã có 524 ca mắc sốt xuất huyết, tăng trên 380 ca so cùng kỳ, 312 ca bệnh tay chân miệng, giảm trên 190 ca so với cùng kỳ.

3.4. Công tác văn hóa thông tin và thể thao:

Thị xã đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền, cổ động chính trị gắn với tinh thần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, nổi bật là các hoạt động: chào đón năm mới 2015, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày giải phóng Khánh Hòa 2/4 và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp tổ chức gặp mặt tọa đàm kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9… Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tổ chức hưởng ứng “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam”; triển khai cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về thị xã Ninh Hòa”.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động văn hóa thông tin, du lịch; trong đó, tập trung vào các hoạt động kinh doanh internet, kinh doanh sim di động trả trước, karaoke, cơ sở du lịch trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục duy trì và phát triển, tổ chức các giải thể thao như: Futsal, bóng chuyền, đua ghe trên sông Dinh...và tham gia một số giải do tỉnh tổ chức, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

4. Công tác nội chính:

4.1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã:


Trong chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của HĐND thị xã, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Thị ủy, HĐND thị xã, Mặt trận TQVN thị xã và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ. UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các xã, phường tập trung công tác chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kịp thời ban hành các quyết định, kế hoạch, công văn về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thị xã năm 2015, xây dựng các chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn thị xã theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp lễ, Tết trong 9 tháng năm 2015; tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đền bù, giải tỏa các dự án; triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND thị xã đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các phòng, ban chuyên môn, đi kiểm tra tình hình thực tế ở cơ sở để lắng nghe những phản ảnh về những khó khăn trong quá tình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, các xã, phường; từ đó, ban hành các chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong 9 tháng, UBND thị xã đã ban hành 5.278 quyết định (trong đó, có 2.512 quyết định của Chủ tịch UBND thị xã, 2.766 quyết định của UBND thị xã), 4 chỉ thị, 137 thông báo và gần 3.300 văn bản hành chính khác. UBND thị xã đã duy trì thực hiện tốt các phiên họp giao ban thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý; tham gia đầy đủ các phiên họp do UBND tỉnh triệu tập. Chủ động, tích cực chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo trình Hội nghị Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, kỳ họp HĐND thị xã.

4.2. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền:

Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, bộ máy chính quyền cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện; thành lập, kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo đảm bảo kịp thời, đúng quy định; điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn thị xã cho 06 trường hợp và bổ nhiệm lại 01 trường hợp. Đối với cấp xã, đã đăng ký 37 cán bộ, công chức học lớp Đại học hành chính theo chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2015, 32 cán bộ công chức tham gia bồi dưỡng theo Đề án 1956. Hoàn chỉnh hồ sơ để trình HĐND thị xã, HĐND tỉnh thông qua Đề án chia tách thị xã Ninh Hòa thành 2 đơn vị hành chính cấp huyện. Trong công tác thi đua, khen thưởng, đã khen thưởng 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2014; 36 tập thể và 78 cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi; 54 tập thể và 243 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2011-2015); khen thưởng 382 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 158 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 2930 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến…

4.3. Công tác thanh tra, tư pháp:

Công tác tiếp dân được duy trì, thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với công dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 9 tháng năm 2015, toàn thị xã đã tiếp 209 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (tăng 161 lượt so với cùng kỳ); trong đó, phòng tiếp công dân UBND thị xã tiếp 58 lượt, cấp xã, phòng ban chuyên môn tiếp 127 lượt; nội dung chủ yếu gồm tranh chấp quyền sử dụng đất, kiến nghị các chế độ, chính sách và việc bồi thường, hỗ trợ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A. Qua tiếp dân, đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp thỏa đáng những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. UBND thị xã đã tiếp nhận 119 đơn (trong đó, có 40 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo, 74 đơn kiến nghị, phản ánh), giảm 649 đơn so với cùng kỳ; số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã là 51 đơn, hiện đã giải quyết xong 51 đơn, đạt tỷ lệ 100%; các vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết đều được xử lý theo đúng quy định. Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền sau thanh tra. UBND thị xã đã triển khai 5 cuộc thanh tra, trong đó có 3 cuộc thanh tra đột xuất là thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng công trình tại UBND xã Ninh Tây; thanh tra việc hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ diện tích mía bị bệnh trắng lá tại UBND xã Ninh Tây; thanh tra việc quản lý hệ thống thiết bị điện tại dự án cơ sở hạ tầng khu dân cư và tái định cư Ninh Thủy và dự án hạ tầng khu tái định cư phục vụ các dự án tại Ninh Hòa và 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch là thanh tra việc công khai, minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản và việc quản lý đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại UBND các xã, phường. Thành lập Ban Tiếp công dân, ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật.

Ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; triển khai lấy ý kiến góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi); tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức công tác tuyên truyền tại địa phương và tập huấn cho tổ hòa giải; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở các xã, phường; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

4.4. Quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội:

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn trong 9 tháng năm 2015 tiếp tục được giữ vững; các đơn vị vũ trang của thị xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn các mục tiêu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. Tổ chức tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015, toàn thị xã đã có 410 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được duy trì và nhìn chung ổn định. Lực lượng công an các cấp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, xây dựng và thực hiện các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, xã hội của địa phương, các lễ kỷ niệm, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020… được tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được củng cố và phát triển.

Trong 9 tháng năm 2015, đã xảy ra 74 vụ phạm pháp hình sự, trong đó án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng là 68 vụ (tăng 38 vụ so với cùng kỳ), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là 06 vụ (tăng 3 vụ so với cùng kỳ), làm chết 2 người, bị thương 2 người; đã điều tra, làm rõ 44 vụ, 49 đối tượng tội phạm hình sự, đạt tỷ lệ 59,4% (trong đó, đã điều tra, làm rõ 5 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng). Đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 23 người và bị thương 3 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 12 vụ, giảm 17 người chết và giảm 7 người bị thương. Ngoài ra, còn xảy ra 10 vụ tai nạn xã hội, làm chết 11 người; không tăng về số vụ nhưng tăng 01 người chết so với cùng kỳ; xảy ra 6 vụ cháy, giảm 5 vụ so với cùng kỳ. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với các loại tội phạm như: cướp giật, đánh bạc, trộm cắp, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 113 vụ/149 bị can. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phương tiện chở quá tải trọng, xe chở quá số khách quy định; kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong 9 tháng, đã tổ chức hơn 410 ca tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã, phát hiện và lập biên bản 2.993 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 2.833 trường hợp với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng.

* Đánh giá chung:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể thị xã đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tổng hợp các vấn đề phát sinh để kiến nghị, đề xuất điều chỉnh kịp thời nên tình hình kinh tế - xã hội thị xã 9 tháng năm 2015 đã có những chuyển biến tích cực. Doanh nghiệp và người dân trên địa bàn cơ bản đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Nhà nước, cùng phấn đấu vượt qua khó khăn. Một số các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,6%, doanh thu thương mại, dịch vụ tăng 8,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách thị xã đạt 84,1% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND, thể hiện sự nỗ lực của thị xã, của các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Các công trình, dự án cấp thiết, các công trình thuộc các Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của thị xã được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, công tác chăm lo cho các đối tượng diện chính sách và người nghèo được quan tâm chu đáo, đặc biệt là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong các dịp lễ, Tết. Công tác giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng bệnh. Công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Thị xã đã hoàn thành tốt công tác tuyển quân, xây dựng và củng cố quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp là niềm tin, nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần, quyết tâm và hành động của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang thị xã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm, cần có biện pháp để chỉ đạo, khắc phục trong thời gian tới: tình hình khô hạn, thiếu nước vẫn còn tiếp tục diễn ra, gây khó khăn lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân; năng suất, sản lượng các loại cây trồng đạt thấp dẫn đến không hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, chưa đạt với yêu cầu đề ra. Công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải vẫn còn những mặt hạn chế. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đạt kế hoạch. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp, tình hình phạm pháp hình sự gia tăng so với cùng kỳ.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015:

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, UBND thị xã Ninh Hòa đề nghị các phòng, ban, ngành, các xã, phường phối hợp chặt chẽ cùng Mặt trận TQVN và các đoàn thể thực hiện đồng bộ các biện pháp chỉ đạo của thị xã; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của UBND thị xã, cũng như của từng cơ quan, đơn vị.

2. Chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2015 và cây trồng vụ Đông – Xuân niên vụ 2015 – 2016 phù hợp với diễn biến tình hình thời tiết. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phát triển đàn gia súc, gia cầm để tăng nguồn cung thực phẩm, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2016. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại các xã để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; khôi phục nhanh sản xuất và ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị thiệt hại. Chuẩn bị các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, vật tư dự phòng, phương tiện, các phương án di chuyển người, tài sản… trong mùa mưa bão.

3. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2015; đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để tăng thêm nguồn lực phục vụ cho quá trình đầu tư phát triển. Tăng cường rà soát, xác định và phân loại nợ thuế để có kế hoạch cụ thể đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời. Điều hành công tác chi ngân sách theo đúng chế độ, định mức; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2016; tiếp tục triển khai, bố trí vốn hiệu quả và tiết kiệm theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các công trình đã có khối lượng thực hiện, khẩn trương quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng quy định. Gấp rút đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng trước mùa mưa bão để hoàn thành khối lượng, chất lượng và kế hoạch vốn năm 2015.

4. Chỉ đạo quyết liệt công tác di dời nhân dân bị ảnh hưởng dự án Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 tại xã Ninh Phước về các khu tái định cư và từng bước ổn định đời sống người dân; tiếp tục làm việc với chủ đầu tư dự án Khu du lịch Dốc lết – Phương Mai để thực hiện chi trả tiền đền bù cho nhân dân; thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Ninh Hòa và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 26 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện các giải pháp có hiệu quả để đẩy mạnh công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất nhằm đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Kiểm tra, đôn đốc, tăng cường các giải pháp hiệu quả hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tổ chức quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Tích cực chỉ đạo công tác kiểm tra, quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và ngăn chặn triệt để, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản trái phép; có biện pháp khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường.

5. Triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 cho các cấp học; xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục. Tổ chức tốt Liên hoan các Làng văn hóa cấp tỉnh năm 2015, các hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập thị xã Ninh Hòa và tổng kết cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về thị xã Ninh Hòa”. Tăng cường triển khai công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước bảo đảm sự đồng thuận trong xã hội trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch, đảm bảo các hoạt động diễn ra lành mạnh và đúng pháp luật.

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hành nghề y dược tư nhân; tiến hành kiểm tra, xử phạt nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai tốt công tác y tế dự phòng, không để dịch lớn xảy ra; kịp thời phát hiện, điều trị, ngăn chặn, khống chế nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm gây dịch; dự phòng thuốc, hóa chất để chủ động trong công tác phòng chống dịch. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và các kế hoạch về dân số, kế hoạch hóa gia đình; duy trì ổn định mức sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; đẩy mạnh dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, gắn dạy nghề với tạo việc làm cho lao động nông thôn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động; đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn; tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Tiếp tục tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm, ma túy trên địa bàn.

7. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn thị xã, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chấp hành luật giao thông… Chuẩn bị các nội dung trình ra kỳ họp cuối năm của HĐND thị xã đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm; triển khai chương trình công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện giải quyết đơn; theo dõi chặt chẽ tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư trên địa bàn, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác quản lý, đăng ký hộ tịch trên địa bàn thị xã.

8. Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt cho công tác giao quân năm 2016. Thực hiện tốt các chính sách quân đội và hậu phương quân đội; nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, thiên tai, bão lũ; xử lý hiệu quả các tình huống, không để điểm nóng xảy ra trên địa bàn.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; nắm bắt và xử lý kịp thời diễn biến về tình hình an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh trong khu vực có các dự án trọng điểm đang triển khai, an ninh trật tự trên biển và bảo vệ chủ quyền trên biển. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa cháy nổ./.

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 25

Số lượt truy cập: 1803394