CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 06/08/2017]
Sáng ngày 04/8/2017, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới thị xã, tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017, ông Lê Bá Thuận, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới Thị xã cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo, lãnh đạo UBND và cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của 20 xã nằm trong chương trình tham dự buổi họp.

Trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017, được sự đồng thuận cùng với sự hưởng ứng và phát huy vai trò chủ thể của người dân nên chương trình đã đạt nhiều kết quả đáng kể, 20 xã đã huy động hơn 21,8 tỉ đồng đầu tư cho chương trình, trong đó: ngân sách tỉnh 11,3 tỉ đồng, ngân sách thị xã 1 tỉ 461 triệu đồng, ngân sách xã 8 tỉ 233 triệu đồng, vốn lồng ghép 167 triệu đồng và nhân dân đóng góp 628 triệu đồng. Với sự đầu tư này, cơ sở hạ tầng thiết yếu đã đáp ứng nhu cầu cơ bản cho phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân được cải thiện, các tiêu chí về giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế, hưởng thụ văn hóa có bước phát triển, tỉ lệ hộ nghèo giảm, bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng tích cực, an ninh trật tự được giữ vững, cảnh quan, môi trường tại nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng xanh, sạch, đẹp. Đến cuối tháng 6/2017, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung trên địa bàn thị xã là 11,15 tiêu chí/xã, trong đó có 4 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, chiếm tỉ lệ 20%, 8 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, chiếm tỉ lệ 40% và 8 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, chiếm tỉ lệ 40%.

Trong 6 tháng cuối năm, Thị xã tiếp tục đầu tư cho chương trình, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, phấn đấu đến cuối năm 2017 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung trên địa bàn thị xã là 14 tiêu chí/xã ./.

Trần Nông


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 68

Số lượt truy cập: 1763248