“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 11/09/2017]
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 27/04/2007 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Thị ủy Ninh Hòa đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, ban hành các văn bản, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến các xã, phường thường xuyên chăm lo tạo điều kiện cho công tác hội và phong trào phụ nữ phát triển.

Hội liên hiệp phụ nữ từ thị xã đến các xã, phường đã có nhiều sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tạo cơ hội cho phụ nữ tiến bộ và phát triển được quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để Hội phụ nữ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chương trình, mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác chăm lo sức khỏe, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng người phụ nữ Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch được quan tâm. Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thường xuyên được quan tâm. Hàng năm, Hội LHPN phối hợp rà soát, nắm các đối tượng phụ nữ nghèo; tổ chức tập huấn kiến thức, trợ giúp hội viên - phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm... Qua đó đã giúp các hội viên phụ nữ, các chị em vươn lên thoát nghèo, giải quyết việc làm tại chỗ lao động nữ, phát triển kinh tế, cải thiện, ổn định và nâng cao chất lượng đời sống.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/ TW, Hội LHPN từ thị xã đến các xã, phường đã phối hợp mở 47 lớp dạy nghề nấu ăn, làm bánh, pha chế nước uống, tách vỏ hạt điều, đan chiếu lát công nghiệp cho 3.049 lao động nữ, trong đó có 202 phụ nữ thuộc hộ nghèo, giới thiệu việc làm cho 8.981 lao động nữ; 100% số hộ phụ nữ nghèo được tạo điều kiện vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội Thị xã, các cấp Hội đã huy động các nguồn vốn trên 4,5 tỉ đồng để xây dựng mới 134 căn nhà, sửa chữa 55 nhà mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trao 432 suất học bổng trị giá 198 triệu đồng cho con em hội viên, trao 23 phương tiện sinh kế trị giá 72 triệu đồng cho 23 phụ nữ nghèo…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ nữ được quan tâm. Qua 10 năm, có 166 cán bộ nữ, chiếm tỉ lệ gần 40% cán bộ nữ tham gia các khóa đào tạo lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, tỉ lệ nữ cán bộ lãnh đạo quản lý được nâng lên. Năm 2007, toàn Đảng bộ Thị xã có chỉ có 895 đảng viên nữ, chiếm tỉ lệ 28,6% so tổng số đảng viên, đến năm 2017, toàn Đảng bộ Thị xã có 1.811 đảng viên nữ, chiếm tỉ lệ 35% so tổng số đảng viên. Các cấp ủy Đảng đã xây dựng quy hoạch cán bộ nữ, giới thiệu cán bộ nữ vào quy hoạch, chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, sau đại hội, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy thị xã chiếm 11,6%, tham gia cấp ủy các xã, phường chiếm tỉ lệ 24,5%. Qua bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021, có 10 đại biểu nữ, chiếm tỉ lệ 25% trúng cử đại biểu HĐND Thị xã và 155 đại biểu nữ, chiếm tỉ lệ 21,7% trúng cử đại biểu HĐND xã, phường.

Công tác phát triển hội viên, xây dựng lực lượng nòng cốt được quan tâm. Qua 10 năm, đã phát triển được 26.491 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn thị xã đến nay lên 52.944 hội viên, đạt tỉ lệ gần 80% tổng số phụ nữ toàn thị xã, trong đó đã phát triển và củng cố 10.651 hội viên nòng cốt; Kết quả xếp loại hàng năm, Hội LHPN thị xã nhiều năm liền đạt nhì khối thi đua Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, tất cả 28/28 hội phụ nữ cơ sở đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Song, đến nay tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ tuy giảm nhưng chưa thật sự bền vững. Lao động nữ được đào tạo nghề, được giải quyết việc làm chưa đạt do trình độ năng lực, chuyên môn của phụ nữ chưa đáp ứng yêu cầu; Tình trạng bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật ở một số nơi vẫn còn xảy ra... Đó là những thách thức cần được tiếp tục tháo gỡ trong thời gian đến./.

Trần Nông


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 79

Số lượt truy cập: 1806256