“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 19/11/2016]

THANH TRA THỊ XÃ

 

1. Tên cơ quan: Thanh tra thị xã.

2. Địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp – P. Ninh Hiệp – TX. Ninh Hòa – T. Khánh Hòa

3. Điện thoại cơ quan: 058.3844309

4. Fax:

5. Email công vụ: tt.nh@khanhhoa.gov.vn

6. Người đại diệnNguyễn Minh Thư – Chánh Thanh tra

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cấu tổ chức của
Thanh tra thị xã thuộc UBND thị xã Ninh Hòa
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 29/9 /2015

của thị xã Ninh Hòa)

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


- Họ và tên: Nguyễn Minh Thư   Chức vụ: Chánh Thanh tra

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1976

 

- Quê quán: Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Tin học:  Chứng chỉ B

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Chứng chỉ B

- Lý luận chính trị:  Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

- Ngày vào Đảng CSVN:  25/8/2006

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3844309                    

- Địa chỉ thư điện tử:  nmthu.nh@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chánh Thanh tra thị xã

 


-Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình; Chức vụ: P.Chánh Thanh tra

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1977

 

- Quê quán: Ninh Bình, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Ninh Bình, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân Luật

- Tin học:  Chứng chỉ B

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Chứng chỉ B

- Lý luận chính trị:  Cao cấp chính trị

- Ngày vào Đảng CSVN:  19/10/2007

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3635542                         Di động: 0914029233

- Địa chỉ thư điện tử:  ntbinh.nh@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó Chánh Thanh tra thị xã

 


-Họ và tên: Nguyễn Nhật Tố Nga; Chức vụ: P.Chánh Thanh tra

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/06/1982

 

- Quê quán: Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kinh tế

- Tin học:  Chứng chỉ A1

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Chứng chỉ B

- Lý luận chính trị:  Trung cấp chính trị

- Ngày vào Đảng CSVN:  07/7/2011

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3844309                         Di động: 0944828106

- Địa chỉ thư điện tử:  nntnga@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó Chánh Thanh tra thị xã  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 98

Số lượt truy cập: 1807474