“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 29/06/2017]
Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ (2017 – 2020). Trong tháng 6 năm 2017 Đảng bộ xã đã triển khai và lãnh đạo tốt công tác Đại hội các chi bộ trực thuộc.

Đến nay 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức Đại hội xong đạt 100%. Trong đại hội lần này các chi bộ tập trung đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng đối với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Việc thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lãnh đạo nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với tinh thần: dân biết, dân làm, dân kiểm tra, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, cuộc vận động: “Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phân tích đánh giá tình hình chất lượng, tính gương mẫu của cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng. Đánh giá việc lãnh đạo nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, kiểm điểm hoạt động của cấp ủy chi bộ.

Đại hội đã tập trung dân chủ Bầu Cấp ủy chi bộ gồm những đồng chí có trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức là những đảng viên đáp ứng được tiêu chuẩn để lãnh đạo chi bộ trong nhiệm kỳ mới và thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ mới trong thời gian đến./.

Đồng Xinh

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 87

Số lượt truy cập: 1813862