“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 14/08/2015]
Sáng này 14/8/2015, Thường trực HĐND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Với hơn 70 đại biểu tham dự, gồm: Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã; lãnh đạo UBND, thường trực HĐND, cán bộ tư pháp các xã, phường.


Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

Nội dung xin ý kiến góp ý bao gồm 8 vấn đề trọng tâm: vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; Việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; về chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn; về hình phạt trục xuất; về việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế; về việc bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng; về việc bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới.

Đa số đại biểu tham dự tán thành với loại ý kiến thứ nhất là bổ sung những nội dung chưa áp dụng trong Bộ luật hình sự hiện hành./.

doanhanh

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 52

Số lượt truy cập: 1803424