“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 02/06/2017]
Sáng ngày 30/5/2017, Đảng bộ xã Ninh Bình tổ chức hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 cho 207 đảng viên của 15 chi bộ, trực thuộc Đảng bộ xã Ninh Bình. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên thị ủy Ninh Hòa truyền đạt 2 nội dung cơ bản.

Một là, quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Hai là, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trunng ương 4 khóa XII.

Tinh thần Hội nghị năm 2017, đối với cấp ủy chi bộ cần xây dựng quy chế rõ ràng, tự kiểm tra giám sát và kiểm điểm theo đăng ký của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, có vậy mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của từng đảng viên, đặc biệt là lực lượng đảng viên trẻ hiện nay.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, liên tục; chú trọng chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc, công tác của từng cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức nhằm khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương. Qua đó xây dựng uy tín của Đảng, hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm chính, cùng với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của từng cá nhân và trong nội bộ Đảng.

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy xã Ninh Bình triển khai đến từng đảng viên đăng ký Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 4 nội dung, gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng./.

Nguyễn Hiệp


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 10

Số lượt truy cập: 1803377