“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 02/06/2017]
Sáng 30/5/2017, Đảng ủy phường Ninh Diêm tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng cốt cán tại địa phương.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cốt lỗi trong chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, đi sâu phân tích những quan điểm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Thường trực Đảng ủy đã hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện việc viết bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII).

Với những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị, đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động cho người tham gia học tập. Toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tại địa phương quyết tâm thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ./.

Trần Thị Lâm


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 15

Số lượt truy cập: 1803383