“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 14/02/2017]
Ngày 10/02/2017, Đảng bộ xã Ninh thọ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 220 cán bộ Đảng viên trong toàn xã.

Tại hội nghị học tập, cán bộ Đảng viên xã Ninh Thọ được quán triệt Nghị quyết trung ương 4 khóa 12 gồm: Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái vế tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, ngân sách nhà nước năm 2017. Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nghị quyết số 07 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Các cán bộ, Đảng viên xã Ninh Thọ còn được quán triệt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó mỗi cán bộ Đảng viên nhận thức sâu sắc giá trị to lớn về tư tướng, đạo đức, phong cách của Bác tự giác, thường xuyên học tâp và làm theo.

Sau hội nghị học tập này, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình mỗi cán bộ, Đảng viên xã Ninh Thọ sẽ viết bản thu hoạch./.

Phạm Văn Bé


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 107

Số lượt truy cập: 1803484