“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 02/03/2017]
Chiều ngày 02/3/2017, UBND Thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã dự và chỉ đạo hội nghị.


Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017.

Năm 2016 vừa qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến các xã, phường đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát động và động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần đưa kinh tế trên địa bàn Thị xã ngày càng phát triển, văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh-quốc phòng luôn ổn định. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 6,6%; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 10,3%; Huy động và giải ngân các nguồn vốn hơn 216 tỉ đồng để đầu tư xây dựng các công trình cơ bản; Thu ngân sách được hơn 1.408 tỉ đồng; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Đời sống nhân dân ngày càng ổn định, giảm 1.094 hộ nghèo, tỉ lệ hộ nghèo hiện nay còn 5,5%. Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự.


Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Trường Tiểu học số 2 Ninh Hiệp.


UBND tỉnh tặng Cờ và danh hiệu cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.Phát huy những thành tích đạt được, tại hội nghị UBND Thị xã đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng tăng 13%, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,6%, tổng thu ngân sách nhà nước 1.009 tỉ đồng, giảm tỉ lệ hộ nghèo 1,14% tương đương 650 hộ, vận động dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 75,2%, 98,5% dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 68% dân cư đô thị sử dụng nước sạch…


UBND thị xã Ninh hòa tặng giấy khen cho 26 đơn vị đạt nhất, nhì, ba các Khối thi đua cơ sở, 109 tập thể và 263 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016Ghi nhận những thành tích đạt được, nhân hội nghị tổng kết, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Trường Tiểu học số 2 Ninh Hiệp; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 21 tập thể, Đơn vị Quyết thắng cho 2 tập thể và Bằng khen cho 13 tập thể, 21 cá nhân, UBND thị xã Ninh hòa đã tặng giấy khen cho 26 đơn vị đạt nhất, nhì, ba các Khối thi đua cơ sở, 109 tập thể và 263 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 80

Số lượt truy cập: 1810152