“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 12/04/2017]
Xác định tầm quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” là Cuộc vận động mamg tính xã hội, nhân văn sâu sắc; phù hợp với thời kỳ đổi mới đất nước, trong năm 2016 vừa qua, phường Ninh Hải đã triển khai thực hiện Cuộc vận động trong toàn dân, đã tạo ra sức lan tỏa rộng, phát huy được các giá trị văn hoá truyền thống và thu hút đông đảo nhân dân tích cực tham gia vào phong trào xây dựng Gia đình văn hoá, Tổ dân phố văn hóa.

Qua Cuộc vận động, các khu dân cư đã xây dựng nhiều mô hình khu dân cư tự quản như: “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”; xây dựng đời sống văn hoá vui tươi, lành mạnh; hạn chế và xoá bỏ những hủ tục lạc hậu; cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi, người trót sa ngã vào tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng dân cư. Các gia đình tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng “Dòng tộc không có người vi phạm pháp luật”. Hằng năm, phường đã tổ chức các Hội làng, giữ gìn được các giá trị truyền thống của địa phương, bản sắc văn hóa của dân tộc.

Kết quả bình xét danh hiệu Văn hóa năm 2016 vừa qua, toàn phường có 1.821 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; đạt tỷ lệ 93%; 9 tổ dân phố đều đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; cơ quan UBND phường, Trạm Y tế phường và các trường học đều được công nhận Cơ quan văn hóa. Phát huy những kết quả đã đạt được, phường phấn đấu đến cuối năm 2017 có trên 93% gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa, 9 tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị đều giữ vững danh hiệu Văn hóa./.

Vân


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 32

Số lượt truy cập: 1803401