“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 29/06/2017]
Sáng ngày 29/6/2017, Công đoàn ngành Giáo dục thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016-2017. Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh, Liên đoàn lao động thị xã cùng 97 chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thị xã tham dự hôi nghị.


Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn ngành giáo dục thị xã Ninh Hòa năm học 2016-2017

Năm học 2016-2017 cán bộ, đoàn viên ngành Giáo dục tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng sự nỗ lực, cố gắng, các Công đoàn cơ sở đã vận động đoàn viên trong ngành tập trung thực hiện và đạt thành tích cao ở tất cả các nội dung hoạt động theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và lao động, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; Tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Qua phong trào đã phát huy những điển hình tiên tiến, tập hợp đoàn kết cán bộ, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ giao. Kết thúc năm học, toàn ngành có 92/97 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, 4/97 công đoàn cơ sở đạt loại khá. Hội nghị cũng đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn năm học 2016-2017.


Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc


Cũng tại hội nghị Công đoàn ngành Giáo dục Thị xã đã tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và Công bố quyết định giải thể Công đoàn ngành Giáo dục thị xã./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 58

Số lượt truy cập: 1803789