“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/04/2017]
Thực hiện Nghị quyết của Đảng, năm 2016 vừa qua, Đảng bộ xã Ninh Phú đã lãnh đạo cán bộ, nhân dân trong xã ra sức thi đua lao động sản xuất, tạo được sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân nên đã triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng; Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Trong năm, Đảng bộ xã tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng bộ xã Ninh Phú hiện có 142 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 14chi bộ trực thuộc. Những năm gần đây, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh, từ đó làm tiền đề để lãnh đạo tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Năm 2016, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song để có thể lãnh đạo hoàn thành Nghị quyết đề ra, hàng tháng, Đảng ủy đều có Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, duy trì tốt chế độ giao ban của Đảng ủy với các chi bộ nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để tháo gỡ, từ đó tập trung chỉ đạo các biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và đội ngũ đảng viên, nhất là những chi bộ còn khó khăn; Công tác quản lý đảng viên và mối quan hệ giữa đảng viên với chi ủy, chi bộ được gắn chặt; Đồng thời, ở từng Chi bộ cũng đã phân công từng đảng viên gắn với nhiệm vụ cụ thể, trên cơ sở đó, từng đảng viên đã gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được phân công và gương mẫu trong sinh hoạt tại địa bàn cư trú. Qua phân loại cuối năm, Đảng bộ xã có 2 chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 05chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 18 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 103 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Nét nổi bậc trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Ninh Phú trong thời gian qua là cán bộ, đảng viên đã tích cực thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau khi được quán triệt các chuyên đề học tập, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, sửa đổi lề lối làm việc, giao tiếp ứng xử nhã nhặn, tinh thần phục vụ nhân dân có tiến bộ rõ nét. Qua học tập, mỗi cán bộ, đảng viên đều đã đăng ký nội dung có hướng phấn đấu học tập và “ làm theo” ở từng lĩnh vực công tác, lấy đó làm tiêu chí để cuối năm bình xét kết quả phân loại đánh giá, chất lượng cán bộ, đảng viên để xếp loại. Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng luôn chú trọng quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Trong năm 2016, Đảng bộ đã giới thiệu 13 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 13 đảng viên tham gia học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 8 đảng viên; tổ chức kết nạp 7 đảng viên mới. Nhờ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng nên chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ ngày càng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng cơ sở, đảng viên được phát huy thể hiện qua nhiệm vụ công tác được giao, đã góp phần thực hiện tốt Nghị quyết đảng bộ ra trong năm như: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, với tổng sản lượng lương thực 2 vụ lúa chính trong năm đạt 2.807 tấn, đạt 104% so với kế hoạch. Ngoài cây lúa, nông dân còn nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, thu được 388 tấn tôm, cá các loại; Kinh tế phát triển ổn định đã tạo điều kiện cho xã thu ngân sách được trên 11 tỉ đồng; Công tác dân số keeshoachj hóa gia đình và chăm sóc bảo vệ trẻ em được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; công tác an sinh xã hội thực hiện đầy đủ kịp thời đến các đối tượng chính sách, đối tượng trong diện bảo trợ xã hội; công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.Công tác giáo dục được đầu tư xây dựng, nâng cấp đáp ứng nhu cầu dạy và học,vv…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm, cần có biện pháp khắc phục trong thời gian tới: Sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, khí hậu, dịch bệnh ở người, trên cây trồng và trên đàn gia súc, gia cầm luôn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn có khả năng bùng phát; công tác vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập; tình hình trộm cắp, trật tự công cộng, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra…

Phát huy những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế. Năm 2017 , Đảng bộ xã Ninh Phú tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết đã đề ra, xây dựng tổ chức cơ sơ Đảng đạt trong sạch vững mạnh./.

Nguyễn Thị Bích Thảo

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 122

Số lượt truy cập: 1810218