“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 13/02/2017]
Ngày 08/02/2017, Đảng bộ Khối Cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể thị xã tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 40 cán bộ, đảng viên, công chức của các Chi bộ thuộc Đảng bộ.


Đảng bộ Khối Cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể thị xã tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4.

Các đại biểu tham dự Hội nghị được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị số 07 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Kết luận số 09 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016. Hội nghị cũng đã thông qua Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; và báo cáo Chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau học tập, quán triệt, Đảng ủy Khối tổ chức cho các cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch kết quả học tập, nghiên cứu Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII./.

Vân


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 110

Số lượt truy cập: 1803488