“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 07/09/2016]
Xác định việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế, xã hội và tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ngay từ đầu năm 2016, Đảng bộ, chính quyền xã Ninh Phụng đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC, đồng thời thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của UBND tỉnh và UBND thị xã.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, xã Ninh Phụng đã xây dựng Kế hoạch, Quy chế tổ chức hoạt động và phối hợp thực hiện của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nội quy của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và Quyết định phân công phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, nội dung về cải cách hành chính. Hàng tháng, tại các cuộc họp giao ban, UBND xã luôn quan tâm đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch CCHC để khắc phục những hạn chế, thiếu sót và kịp thời chấn chỉnh những cán bộ công chức chưa thực hiện tốt các nội dung CCHC, tập trung vào các nội dung chính là: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” là khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính. Qua đó, UBND xã tiến hành rà soát, bổ sung điều chỉnh Quy chế làm việc, nội quy cơ quan; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; quy chế văn hóa công sở; quy chế thực hiện pháp lệnh dân chủ; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức… các nội dung trên được công khai rộng rãi đến đội ngũ cán bộ, công chức xã để thực hiện. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, quy định cán bộ, công chức, viên chức, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Hiện nay cán bộ, công chức của xã đủ tiêu chuẩn để tham gia vào bộ máy chính quyền cơ sở, đồng thời thực hiện tốt chế độ tạo nguồn công chức với tinh thần đổi mới, bảo đảm cán bộ nguồn trẻ hóa, đủ năng lực, trình độ công tác, phẩm chất đạo đức, chính trị. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn theo đúng quy định, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời không gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND xã.


Xã Ninh Phụng chú trọng thực hiện Cải cách hành chính gắn với giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch công việc tại bộ phận một cửa, UBND xã đã xây dựng phòng riêng ở nơi thuận tiện nhất với diện tích 40m2 , trong đó trang bị đầy đủ các thiết bị như: máy tính, máy tra cứu thông tin, máy in, điện thoại, tủ đựng tài liệu cùng với bàn ghế làm việc, bàn ghế phục vụ nhân dân đến giao dịch… Đồng thời, ứng dụng thực hiện tốt công tác CCHC trên hộp thư điện tử. Phòng một cửa được bố trí cán bộ, công chức trực theo quy định, phân công trách nhiệm của từng cán bộ trong việc nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, đồng thời ban hành quy chế quy định, thủ tục, quy định tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xử lý và trả kết quả đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả.

Về công khai thủ tục hành chính, UBND xã đã chỉ đạo các ngành thường xuyên cập nhật việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về CCHC tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” theo phương châm “ Thuận lợi – tận tụy- chính xác” và phong trào “3 trách nhiệm”: trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với bản thân”, luôn tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu thủ tục hành chính theo quy định của chính quyền cấp xã, qua đó, các tổ chức, cá nhân có quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã.

Từ đầu năm 2016 đến nay, tổng số thủ tục hành chính được tiến hành rà soát là 12 thủ tục, trong đó, lĩnh vực Tư pháp: 04 thủ tục, lĩnh vực LĐTB&XH: 07 thủ tục; Tài nguyên môi trường: 01 thủ tục; có 293 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, không có hồ sơ tồn đọng năm trước chuyển sang. Công tác niêm yết công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và các bộ phận thực thi nhiệm vụ. Qua đó, đã tạo được sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.

Với việc thực hiện tốt công tác CCHC gắn với giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông ở xã Ninh Phụng đã góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước trong việc phục vụ nhân dân, xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch và hoạt động có hiệu quả./.

Ngô Thanh Hùng


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 77

Số lượt truy cập: 1813698