“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 18/11/2016]
Ngày 17 tháng 11 năm 2016, UBND xã Ninh Quang đã tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2016 và triển khai kế hoạch sản suất lúa vụ Đông xuân 2016 - 2017.


UBND xã Ninh Quang tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2016.

Năm 2016 toàn xã đã sản xuất 1.313 ha tổng sản lượng lương thực đạt được hơn 7059 tấn đạt 100% kế hoạch thị xã giao, năng suất bình quân đạt trên 55tạ/ ha. Một số giống lúa mới OM 4900; Om 7347; OM 6976 bà con nông dân đầu tư, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật năng suất đạt từ 65 đến 75 tạ trên /ha. Trong đó vụ Đông xuân sản xuất 638 ha sản lượng đạt 3.509 tấn; vụ Hè thu sản xuất 600 ha sản lượng đạt 3.300 tấn; vụ 10 sản xuất 45 ha sản lượng đạt 225 tấn; ngoài ra bà con nông dân còn sản xuất 42 ha cây màu các loại bình quân thu nhập 1ha trên 41 triệu đồng, tổng thu nhập hơn 1.755 triệu đồng. Nông dân trồng 192ha mía sản lượng đạt hơn 9.600 tấn, diện tích nuôi trồng thủy sản trên 30ha. Đàn gia súc gia cầm phát triển khá, tổng đàn gia súc hơn 1.200 con tổng đàn gia cầm hơn 25.000 con.

Trong năm Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Ninh Quang còn triển khai mô hình nhân giống lúa mới giống Đài Thơm 8 VN21 và mô hình 1 phải 6 giảm. Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Ninh Quang trình diễn mô hình nhân giống lúa mới giống lúa CB 3988 và giống lúa (Đồng tháp mười) ĐTM 126 và mô hình bắp nếp lai 556 được hội thảo đánh giá tốt nông dân đồng tình.

Năm 2016 thời tiết thuận lợi nên công tác sản xuất nông nghiệp xã Ninh Quang đạt được kết quả đáng phấn khởi, thu nhập ổn định đời sống nông dân được cải thiện./.

Đồng Xinh
 


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 95

Số lượt truy cập: 1810169