“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 13/10/2016]
Tiếp tục hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, UBND thị xã đã chỉ đạo các, phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, phường tổ chức các hoạt động làm cho thế giới sạch hơn năm 2016. Nội dung là tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về BVMT; Tổ chức ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, thi làm sản phẩm tái chế, ra quân làm VSMT, thu gom xử lý chất thải, rác thải, giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, tại cơ quan, đơn vị, trường học; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước. Phát động phong trào “ ngày thứ 7 tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh”, “ngày không sử dụng túi ni lon”, đưa các thông tin hoạt động hưởng ứng lên trang thông tin điện tử,.. Biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhiều thành tích trong BVMT và phát triển bền vững, tăng cường các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, nhằm nhấn mạnh vai trò của công tác BVMT của khu vực đô thị, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 36

Số lượt truy cập: 1813806