“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 29/06/2017]
Ngày 29/6/2017, tại UBND Phường Ninh Hà, UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn thư lưu trữ (VTLT) năm 2016, đồng thời tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác VTLT năm 2017 cho trên 150 cán bộ, công chức viên chức (CCVC), nhân viên làm công tác VTLT của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã.


Hội nghị tổng kết công tác văn thư lưu trữ (VTLT) năm 2016

Tại hội nghị, các cán bộ, CCVC đã được nghe UBND thị xã báo cáo tổng kết công tác VTLT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; đồng thời được nghe Ông Nguyễn Văn Ba- Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT triển khai Chỉ thị số 03 và số 05 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đẩy mạnh công tác lập hồ sơ và nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử và việc chấn chỉnh trình trạng tài liệu tồn đọng, tích đóng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Thông tư số: 01/2011 và quản lý văn bản đi, văn bản đến theo Thông tư số 07/2012 của Bộ Nội vụ; Hướng dẫn chỉnh lý sơ bộ hồ sơ, tài liệu; Lưu trữ, tra cứu văn bản điện tử trên phần mềm hệ thống tác nghiệp điện tử E- Office.

Thông qua hội nghị, các cán bộ, CCVC, nhân viên, người làm công tác VTLT của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác VTLT đối với hoạt động quản lý hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời trang bị thêm kiến thức và kỹ năng mới về công tác VTLT, từ đó giúp cho CBCC, VC làm công tác VTLT xử lý, giải quyết nhanh nhất công việc của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao./.

Thu

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 81

Số lượt truy cập: 1806258