“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 06/07/2017]
Nhằm huấn luyện cho lực lượng dân quân của xã hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và nắm vững được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân quân.

Sáng ngày 04/7/2017, Ban chỉ huy quân sự xã Ninh Tân tổ chức khai giảng lớp huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm thứ 2 trở lên. Nội dung huấn luyện cho các lực lượng dân quân như: Luật Dân quân tự vệ, một số văn bản thi hành Luật Dân quân tự vệ; Những nội dung cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; một số vấn đề về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; huấn luyện về điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng AR15, ném lựu đạn; kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; kỹ thuật công sự ngụy trang; kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; huấn luyện chiến thuật tiểu đội, trung đội dân quân chiến đấu phục kích và bảo vệ thôn.


Ban chỉ huy quân sự xã Ninh Tân khai giảng lớp huấn luyện dân quân cơ động, dân quân
 tại chỗ năm thứ 2 trở lên.


Thời gian tổ chức lớp huấn luyện cho lực lượng dân tại chổ 07 ngày, lực lượng dân quân cơ động 12 ngày./.

Tấn Quảng


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 27

Số lượt truy cập: 1806202