CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 09/10/2017]
Vừa qua, Trung tâm học tập cộng đồng xã Ninh Phú tổ chức lễ hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017. Với chủ đề: “ Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân; Học tập để phát triển quê hương, đất nước; Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao; Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển”. Sau khai mạc, Trung tâm học tập cộng đồng xã Ninh Phú tiếp tục mở các lớp học tập theo chuyên đề của Thông tư 26 của Bộ giáo dục và đào tạo, nhằm mục đích tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xây dựng xã hội học tập để cán bộ, Công chức viên chức và Người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội, nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 của xã Ninh Phú được tổ chức từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày 8/10/2017./.

Nguyễn Thị Bích Thảo


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 112

Số lượt truy cập: 1763302