“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 28/08/2017]
Nhằm giúp cho người dân trong toàn xã hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia mua bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn.

Từ ngày 19/8 đến 25/8 năm 2017, UBND xã phối hợp với Hội nông dân, Hội LH Phụ nữ và các Đại lý bảo hiểm lần lượt tiến hành tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, BHYT cho toàn thể bà con nhân dân 7 thôn trên địa bàn xã.

Hội nghị tuyên truyền BHXH, BHYT tại thôn Vĩnh Thạnh.

Tại Hội ngh,ị UBND xã đã tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật BHXH, BHYT, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; về mức đóng, mức hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia BHXH, BHYT của nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động; tuyên truyền trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; nhất là nhấn mạnh những điểm mới của Luật BHXH năm 2014 và Luật bảo hiểm y tế sửa đổi.

Ngoài ra, trong quá trình tuyên truyền báo cáo viên đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến BHYT, BHXH để người dân tham gia trả lời và được nhận quà từ Ban tổ chức. Chính vì vậy đã tạo sự thu hút đông đảo của người dân tham gia Hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, BHYT.

Nhằm đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền và huy động được sức mạnh của toàn xã hội, trong đó có cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của các cấp, các ngành cần nên chú trọng công tác tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn, tạo sự thống nhất đồng thuận xã hội về việc triển khai thực hiện./.

Nguyễn Thị Hòa

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 112

Số lượt truy cập: 1813738