“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 17/07/2017]
Chiều ngày 14/7/2017, tại Đình-Lăng Bình Tây, đại diện Sở Nội vụ và Chi cục Văn thư -Lưu trữ đã công bố và trao Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa, về việc phê duyệt danh mục tài liệu quý, hiếm của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2017 gồm có: 177 tài liệu của 34 cơ sở thờ tự trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; trong đó có 9 sắc phong thuộc Đình-Lăng Bình Tây, phường Ninh Hải. Đồng thời, Sở Nội vụ và Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh đã công bố và trao Quyết định hỗ trợ kinh phí bảo quản tài liệu quý, hiếm của tỉnh đối với Ban quản lý Đình Lăng Bình Tây, phường Ninh Hải với số tiền là 2,5 triệu đồng.


Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh đã công bố và trao Quyết định hỗ trợ kinh phí bảo quản tài liệu quý, hiếm của tỉnh đối với Ban quản lý Đình Lăng Bình Tây.

Tham dự chương trình công bố và trao các quyết định còn có đại diện lãnh đạo và nhân viên Phòng Nội vụ; lãnh đạo phường, công chức VH-XH và Ban quản lý di tích Đình-Lăng Bình Tây. Danh mục được công nhận tài liệu quý hiếm là 9 sắc phong do các đời vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Duy Tân và Khải Định sắc phong cho thần Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân và thôn Bình Tây. Trãi qua các thời kỳ vì hiểu được những giá trị văn hóa, những hoạt động tín ngưỡng mang dấu ấn lịch sử mà nhân dân Bình Tây đã giữ gìn nguyên vẹn các sắc phong cho đến ngày hôm nay. Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt 9 sắc phong vào danh mục tài liệu quý, hiếm của tỉnh Khánh Hòa chính là cơ sở pháp lý để các sắc phong không bị xâm hại và được bảo quản chặt chẽ hơn./.

Đỗ Thi


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 89

Số lượt truy cập: 1814350