“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 08/07/2017]
Sáng ngày 06/7/2017, tại hội trường UBND xã Ninh Trung, Ủy ban mặt trận (UBMT) Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Trung tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm.

Về tham dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo UBMT Tổ quốc Việt Nam thị xã, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương và 60 đại biểu đại diện các Ban, ngành, đoàn thể, Ban nhân dân thôn, Ban công tác Mặt trận thôn cũng về tham dự đông đủ.

Qua báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm. Với vai trò là trung tâm đoàn kết của các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ do Mặt trận thị xã và đảng ủy giao cho. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương; thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, công tác bảo vệ môi trường. Phối hợp với UBND xã, các ngành, đoàn thể tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán với số tiền 92.500.000đ, thăm tặng quà các hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, thăm hỏi, tặng quà các tổ chức tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán, Lễ Noel, Lễ Phật đản. Vận động kêu gọi nhân dân đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa…

Xây dựng kế hoạch Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp tổ chức thành công các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thị xã; xã. Thường xuyên giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri nhằm đem lại quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt công tác kinh tế và đối ngoại nhân dân; công tác tổ chức cán bộ; công tác dân tộc, tôn giáo.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận những biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của Mặt trận xã trong 06 tháng cuối năm.

Hội nghị củng được nghe các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBMT Tổ quốc Việt Nam Thị xã, lãnh đạo đảng ủy yêu cầu UBMT Tổ quốc xã tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong phần nội dung phương hướng, đề ra các giải pháp phù hợp, đoàn kết phối hợp với các ngành, đoàn thể, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017./.

Nguyễn Thị Hòa


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 86

Số lượt truy cập: 1813860