“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 11/08/2016]
Sáng ngày 10/8/2016, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Phổ biến pháp luật về Tài nguyên và Môi trường cho 160 hội viên Hội Người cao tuổi thị xã Ninh Hòa.


Hội nghị Phổ biến pháp luật về Tài nguyên và Môi trường cho hội viên Hội Người cao tuổi thị xã Ninh Hòa.

Tại Hội nghị, ông Mai Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông qua Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; ô nhiễm môi trường từng bước được ngăn chặn, chất lượng môi trường có bước được cải thiện, bảo tồn đa dạng sinh học được bảo vệ; hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường tiếp tục được hoàn thiện. Từ việc đánh giá về công tác bảo vệ môi trường, Ban Bí thư đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới như: xây dựng tiêu chí, chuẩn mực về bảo vệ môi trường, xây dựng luật về không khí sạch, về nguồn nước sạch; chú trọng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về bảo vệ môi trường; tổng điều tra, đánh giá, phân loại và có biện pháp kiểm soát các nguồn thải, nhất là các nguồn thải lớn...

Đây là chương trình phối hợp có tính cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người cao tuổi, từ đó lan tỏa ý thức và hành động bảo vệ tài nguyên và môi trường trong cộng đồng dân cư./.

HỒNG VÂN – TẤN BÌNH

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 30

Số lượt truy cập: 1813799