“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 13/02/2017]
Ngày 09/02/2017, Đảng ủy xã Ninh Thượng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Danh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí là Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MT và đoàn thể, các ban ngành xã, Ban nhân dân các thôn và các đồng chí đảng viên trong toàn xã.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Danh - Bí Thư Đảng ủy triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp đó, các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Lê Thị Mỹ Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo chuyên đề “ Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Buổi chiều, đồng chí Nguyễn Hoài Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND xã đã triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mục tiêu của dự thảo xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành yêu cầu về cơ cấu lại kinh tế; tổ chức quán triệt, truyên truyền sâu rộng nhiệm vụ của kế hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; là căn cứ cho các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để chỉ đạo, tổ chức các nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Danh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu các cấp ủy Đảng, các đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để thực hiện tốt trong công tác. Đồng thời, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ viết bài thu hoạch cá nhân về học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo hướng dẫn./.

Hoàng Phương


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 112

Số lượt truy cập: 1803492