“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 13/10/2016]
Ngay sau khi đất nước ta giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để củng cố và xây dựng chính quyền vững mạnh là phải tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội và phải ban hành Hiến pháp.

Chính vì vậy mà chỉ một ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời vào ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Trước chúng ta bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế nên nước ta không có Hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải có một bản Hiến pháp dân chủ”. Với chủ trương đúng đắn và sáng suốt, tinh thần quyết đoán và chớp thời cơ đó, ngày 08/9/1945, trên cương vị là người đứng đầu Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 14 - SL về việc tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội để Quốc hội làm bản Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 10/11/1945, bản Dự thảo Hiến pháp đã được đăng trên báo Cứu quốc để cho “Tất cả nhân dân Việt Nam dự vào việc lập hiến của nước nhà, để mọi người được đọc kỹ và tự do bàn bạc phê bình”. Qua nhiều buổi thảo luận rất sôi nổi về những điều trong Dự thảo, Ngày 9/11/1946, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Hiến pháp năm 1946.

Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian hơn 1 năm (02/9/1945 – 09/11/1946), trong thời gian bộ máy chính quyền mới còn rất non trẻ lại ở vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”, song dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc Hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã hình thành nên bản Hiến pháp dân chủ, phản ánh rõ thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và tuyên bố với thế giới là nước Việt Nam đã độc lập, thống nhất, mọi người dân Việt Nam đều có quyền tự do và bình đẳng trước pháp luật, đoàn kết phấn đấu xây dựng và bảo vệ đất nước tiến bước trên đường vinh quang, hạnh phúc cùng nhịp với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hòa bình của nhân loại.

Ngày 20/6/2012, Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và chính thức lấy ngày 09 tháng 11 hàng năm - ngày Quốc Hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Hiến pháp 1946, đạo luật cơ bản đầu tiên của nước ta làm “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là Ngày pháp luật) nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; đây là dấu mốc lớn góp phần vào tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Việc tổ chức hoạt động Ngày Pháp luật là để thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng; cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Cùng với sự phát triển của xã hội, những năm qua việc giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho người dân của tỉnh Khánh Hòa được đặc biệt coi trọng, trong đó khâu đầu tiên là phổ biến, giáo dục pháp luật. Hàng năm có hàng chục vạn lượt người được nghe, giới thiệu về các văn bản luật do Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành; hàng chục chuyên mục pháp luật trên Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa được xây dựng; các Trang thông tin điện tử được duy trì và phát huy tác dụng; hệ thống truyền thanh ở cơ sở được xây dựng rộng khắp; có trên 30 nghìn lượt tin, bài giới thiệu, thông tin về pháp luật, giải thích pháp luật, giải đáp thắc mắc của nhân dân. Hàng nghìn vụ hòa giải được thực hiện ở cơ sở góp phần giải quyết các tranh chấp nhỏ trong nhân dân, trong đó hòa giải thành đạt trên 81%; có hàng nghìn lượt người được trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, trợ giúp ngoài tố tụng... Đến nay toàn tỉnh đã có trên 1.500 Tủ sách, ngăn sách, túi sách pháp luật với hơn 90.000 đầu sách, tài liệu pháp luật để cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức và nhân dân; đặc biệt hệ thống Tủ sách pháp luật của huyện và các xã thuộc huyện đảo Trường Sa được thiết lập góp phần phục vụ nhanh chóng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của quân và dân trên đảo; có 25 loại hình Câu lạc bộ với số lượng hơn 400 câu lạc bộ thu hút gần 20.000 thành viên tham gia... Nhiều địa phương, đơn vị năng động, nhạy bén đã đưa ra những hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật hấp dẫn, thiết thực giúp người dân tiếp cận pháp luật dễ dàng và chủ động; nhiều tấm gương tiêu biểu trong tuyên truyền và thực thi pháp luật được biểu dương, khen thưởng. Tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật pháp luật ngoài các cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao còn có các già làng, trưởng thôn ở miền núi, các chức sắc tôn giáo, những cộng tác viên, tuyên truyền viên, những người có nhiệt tình và uy tín trong các tổ chức đoàn thể ... Vì vậy, thời gian qua với hệ thống thông tin pháp luật rộng khắp và phong phú người dân Khánh Hòa đã có điều kiện sớm tiếp cận với các quy định của pháp luật và sử dụng pháp luật để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách có hiệu quả, đúng luật; góp phần vào việc xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển và hoàn thiện.

Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016, với chủ đề “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.”; các cơ quan, đơn vị và cá nhân hãy bằng hành động cụ thể để tổ chức và tham gia thực hiện tốt nhất Ngày pháp luật năm 2016, góp phần thiết thực nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội./.


Kế hoạch số 2339/KH-UBND ngày 06/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa,
tải về.

Các tài liệu tuyên truyền Ngày pháp luật, tải về.

Chủ đề, khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2016, tải về.

Hình ảnh tuyên truyền Ngày pháp luật, tải về./.

Văn Dương

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 98

Số lượt truy cập: 1803474