CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 06/10/2017]
Chiều ngày 05 tháng 10 năm 2017, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới thị xã Ninh Hòa về kiểm tra xã Ninh Bình, Lãnh đạo đoàn có ông: Đặng Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Thị xã và các đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban thị xã, cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, mặt trận, các ban ngành, đoàn thể và đại diện 9 Ban phát triển thôn trên địa bàn xã Ninh Bình.

Tại buổi kiểm tra đại biểu được nghe báo cáo kết quả tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và hồ sơ minh chứng 19 tiêu chí trên địa bàn xã Ninh Bình.

Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới thị xã Ninh Hòa về kiểm tra xã Ninh Bình.

Tại buổi kiểm tra, trưởng các phòng, ban thị xã đóng góp ý kiến, điều chỉnh một số tiêu chí nhỏ để hoàn thành hồ sơ.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra, ông Đặng Cửu, Trưởng phòng Kinh tế, Phó Ban chỉ đạo nông thôn mới thị xã Ninh Hòa, rất vui mừng đánh giá sự phấn đấu, nỗ lực mà nhân dân và cán bộ xã Ninh Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, qua đó phát biểu chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo xã Ninh Bình rà soát, tổng hợp, thống kê từng tiêu chí nhỏ cùng với đính kèm giấy tờ, hồ sơ minh chứng liên quan gửi về Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa trước ngày 20 tháng 10 năm 2017, để Ban chỉ đạo thị xã lập thủ tục trình cấp trên phê duyệt đúng theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đề ra trong năm 2017./.

Nguyễn Hiệp


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 60

Số lượt truy cập: 1763240