CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 17/04/2017]
Sáng ngày 17/4/2017, 705 đại biểu HĐND cấp xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường.


Lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Các đại biểu HĐND cấp xã, phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 tham gia lới bồi dưỡng.

Trong thời gian 02 ngày, từ ngày 17 đến ngày 18/4/2017, các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng sẽ được nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề gồm: Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND; Kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa và Thị xã Ninh Hòa trong giai đoạn hiện nay và những vấn đề đặt ra trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đại biểu sẽ hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của người đại biểu HĐND đồng thời nâng cao các kỹ năng cần thiết trong quá trình hoạt động như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng chất vấn, kỹ năng giám sát, kỹ năng tiếp xúc với cử tri… góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã, phường, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 52

Số lượt truy cập: 1765723