CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 13/11/2016]
Sáng ngày 11/11/2016, Đảng bộ xã Ninh Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 150 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú trên địa bàn xã.


Đảng bộ xã Ninh Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với cấp ủy Đảng, chính quyền cần xây dựng kế hoạch “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó tổ chức triển khai đến các tổ chức Chính trị; Chính trị - xã hội và khu dân cư, bám sát từng nội dung để học tập hàng tháng, quý và có sơ, tổng kết đánh giá rõ ràng, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời phê bình và rút ra bài học kinh nghiệm, có vậy mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của từng đảng viên, đặc biệt là lực lượng đảng viên trẻ hiện nay.

Mục đích của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao hơn nữa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, liên tục; chú trọng chỉnh đốn tác phong làm việc, công tác của từng cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức nhằm khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương. Qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm chính; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của từng cá nhân và trong nội bộ Đảng./.

Nguyễn Hiệp

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 78

Số lượt truy cập: 1770542