“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 22/03/2017]
Sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự góp sức của nhân dân, đến nay, xã đảo Ninh Vân đã đạt 10/19 tiêu chí trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như: 99% lao động có việc làm thường xuyên; 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; cảnh quan môi trường xanh – sạch đẹp, chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định; 80% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% kênh mương được kiên cố hóa; 90% hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; 100% trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia; chất lượng giáo dục được cải thiện, 94% học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT và 66% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Tuy mới chỉ đạt 10/19 tiêu chí, song thành công lớn nhất của xã Ninh Vân là nhận thức toàn dân về mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được nâng lên rõ rệt. Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư hoàn thành công tác quy hoạch, xây dựng giao thông nông thôn, đầu tư phát triển các thành phần kinh tế, các hình thức sản xuất phù hợp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo; phấn đấu giữ vững 10 tiêu chí đã đạt và đạt 9 tiêu chí còn lại trong thời gian sớm nhất./.

Vân


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 107

Số lượt truy cập: 1813884