CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 06/08/2017]
Sáng ngày 03/8/2017, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Ninh Sơn tổ chức kỳ họp lần thứ 4 (Khóa IV) nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể của xã cùng 28 đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo kết quả giám sát của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2016; báo cáo kết quả giám sát của Ban pháp chế HĐND xã về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực đất đai; Uỷ ban nhân dân xã thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các văn bản của UBND trình tại kỳ họp như: tờ trình về việc xin phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và tờ trình về việc đề nghị hỗ trợ bổ sung nguồn quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2017; thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tờ trình về quyết toán ngân sách năm 2016 và báo cáo quyết toán năm 2016; tờ trình và báo cáo về công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch điều chỉnh ngân sách năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm tổng diện tích cây trồng hàng năm tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thóc đạt 54,6%, thu ngân sách được trên 4,7 tỷ đồng, đạt 79,16%; tiến hành thi công và đưa vào sử dụng các công trình xây dựng cơ bản với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng, hiện nay xã Ninh Sơn đã đạt được 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã đạt 42,24 % so với kế hoạch giao, không có tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. HĐND, UBND có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, cụ thể hóa thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra.

Tại kỳ họp lần thứ 4 (Khóa IV) HĐND xã cũng đã quyết định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017./.

Nguyễn Hằng


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 124

Số lượt truy cập: 1770894