“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 26/03/2017]
Sáng ngày 23/3/2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thị xã Ninh Hòa tổ chức “Hội nghị Triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 – thị xã Ninh Hòa” cho các đối tượng là thành viên Ban Chỉ đạo của thị xã; lãnh đạo UBND và cán bộ công chức văn phòng thống kê của các xã, phường trên địa bàn thị xã. Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.


Hội nghị Triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 – thị xã Ninh Hòa.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được tiến hành theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, thực hiện thu thập thông tin khối doanh nghiệp và khối hành chính, sự nghiệp trong thời gian 60 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4 đến ngày 31/5/2017. Giai đoạn 2, thực hiện thu thập thông tin về các khối cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng; trong thời gian 30 ngày, từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2017. Thời gian tổng hợp nhanh của Ban Chỉ đạo các xã, phường hoàn thành trước ngày 15/8/ 2017; Ban Chỉ đạo thị xã hoàn thành trước ngày 15/9/2017.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế được tiến hành trên phạm vi cả nước, nhằm thu thập những thông tin cơ bản về các cở sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp… phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra lần này, Ban Chỉ đạo các cấp cần phối hợp chặt chẽ, tuân thủ phương án điều tra, các quy trình tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương và kế hoạch thực hiện của Ban chỉ đạo thị xã./.

HỒNG VÂN – TẤN BÌNH

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 119

Số lượt truy cập: 1810208