CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 19/09/2017]
Chương trình cho vay Hộ thoát nghèo được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai từ năm 2015 đã tạo điều kiện cho những hộ gia đình vừa thoát nghèo được tiếp cận vốn để tiếp tục đầu tư, tạo thêm việc làm thường xuyên cho những thành viên trong gia đình, tăng thu nhập, tăng tích lũy để trả nợ.

Mức lãi suất của chương trình do Thủ tướng quyết định cho từng thời kỳ, mức lãi suất đang áp dụng là 0.6875%/tháng và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay. Phương thức cho vay ủy thác thông qua các Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên… Thời hạn cho vay tối đa không quá 60 tháng, hộ vay trả nợ theo phân kỳ 06 tháng hoặc 12 tháng 1 lần.

Hiệu quả của nguồn vốn cho vay Thoát nghèo.

Ở thị xã Ninh Hòa, phần lớn các hộ khi tiếp cận được nguồn vốn đã tự nguyện gửi mức tiết kiệm hàng tháng tùy theo mức vay. Số tiền tiết kiệm này sẽ được chuyển trả vào gốc cho hộ vay theo phân kỳ trả nợ. Việc gửi tiết kiệm hàng tháng sẽ giảm đáng kể áp lực trả nợ cho hộ vay và cũng giảm nguy cơ nợ xấu đối với nguồn vốn của chương trình.

Đến nay tổng dư nợ riêng chương trình hộ thoát nghèo trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã đạt 11,5% trên tổng dư nợ. Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, góp phần giảm nghèo bền vững./.

Bùi Thị Huyền Trang


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 85

Số lượt truy cập: 1763267