“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 25/10/2017]
Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã triển khai đến UBND các xã, phường, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện kế hoạch hằng năm về cho vay, thu nợ, công tác kiểm tra, giám sát, bình xét đúng đối tượng; tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương cho vay đối với HSSV trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã, Đài Truyền thanh của xã, phường và niêm yết tại các điểm giao dịch. Nhờ vậy, các chính sách tín dụng ưu đãi đến rộng rãi với HSSV có hoàn cảnh khó khăn, đang cần tiền để trang trải các chi phí học tập, đồng thời chuyển tải được nguồn vốn đến người thụ hưởng.

Thị xã Ninh Hòa có địa bàn rộng, dân số khá lớn, những hộ có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều, số lượng học sinh sinh viên thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường nghề tăng qua hàng năm. Song, nhờ phối hợp thực hiện những giải pháp đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời nên qua 10 năm thực hiện việc cho vay, thu nợ đối với HSSV đã có những kết quả rất tốt.

10 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Năm 2007, tổng dư nợ 7.499.000.000 đồng thì đến 31/8/2017 là 112.132.000.000 đồng. Dư nợ phân theo đối tượng thụ hưởng (số liệu đến 31/8/2017): Đối tượng là hộ nghèo: 9.438 triệu đồng; Đối tượng là hộ có mức thu nhập tối đa bằng 150% hộ nghèo: 99.526 triệu đồng; Đối tượng là hộ có khó khăn đột xuất về tài chính do (tai nạn, thiên tai, bệnh tật, hỏa hoạn, dịch bệnh): 2.898 triệu đồng; Đối tượng là hộ có lao động nông thôn học nghề: 270 triệu đồng./.

Quyết Thắng


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 69

Số lượt truy cập: 1814326