“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 29/11/2016]
Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Ủy ban mặt trận (UBMT) xã Ninh Phụng đã làm tốt vai trò nồng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Để phong trào xây dựng nông thôn mới được sự đồng thuận cao trong nhân dân, UBMT xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng, nội dung, các tiêu chí của chương trình. Trên cơ sở thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm của chương trình, UBMT xã đã căn cứ vào các điều kiện thực tế ở địa phương để vận dụng triển khai thực hiện. Đặc biệt UBMT xã gắn thực hiện chương trình với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Theo đó, 19 tiêu chí của xã Nông thôn mới được gắn với 5 nội dung của cuộc vận động từ đó tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực của đời sống. Bên cạnh đó, UBMT xã còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, thông qua các phong trào như: “ Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “ Hội Phụ nữ với phong trào nuôi heo đất tiết kiệm, hủ gạo tình thương”, “ Nông dân làm kinh tế giỏi”; “ Cựu chiến binh gương mẫu, phát huy truyền thông bộ đội cụ Hồ”; “Hội chữ thập đỏ với phong trào nhân đạo, từ thiện, hiến máu tình nguyện, cứu giúp người nghèo, khó khăn”… Từ đó, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng tham gia.

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, UBMT xã và các đoàn thể tích cực vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các ngành nghề tiểu thu công nghiệp và thương mại dịch vụ; chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất từ các nguồn vốn vay mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo. Hiện nay, trên địa bàn xã không còn hộ đói, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7% theo chuẩn nghèo đa chiều. Riêng các hộ gia đình chính sách đều có mức sống từ trung khá trở lên. Đời sống và vật chất tinh thần của nhân được cải thiện, mối quan hệ gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp, ý thức cộng đồng được khơi dậy và phát huy có hiệu quả hơn, 8/8 thôn trong xã đã có nhà sinh hoạt cộng đồng và từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cùng với sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân cũng đã tích cực đóng góp tiền của, công sức xây dựng hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang. Trong 5 năm, từ năm (2011-2015) nhân dân xã Ninh Phụng đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Nhờ đó, hệ thống đường bê tông giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng, cơ sở trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nhà văn hóa …được xây dựng kiên cố khang trang, đường làng, ngõ xóm thông thoáng, sạch đẹp.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới cũng được UBMT xã chú trọng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, Làng văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh mới được đẩy mạnh, nâng cao về chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực. UBMT xã phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quy ước Làng văn hóa. Bản Quy ước sau khi phê duyệt được các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện. Việc đăng ký và tổ chức bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa được tổ chức công khai minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa và Làng văn hóa. Năm 2016, xã có hơn 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 8/8 thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được xã chú trọng đa dạng với các Câu lạc bộ, các Đội văn nghệ như: Câu lạc bộ (CLB) dưỡng sinh; CLB ông bà cháu, CLB không sinh con thứ ba, CLB gia đình 5 không 3 sạch, CLB gia đình phát triển bền vững, CLB phụ nữ Cao tuổi, CLB phụ nữ tiểu thương… góp phần làm phong phú đời sống tinh thần. Việc thực hiện nếp sống văn minh theo tinh thần Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; Các phong trào vì người nghèo, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; …cũng được nhân dân tích cực thực hiện đạt nhiều kết quả.

Ông Phạm Quốc Hưng, Chủ tịch UBMT xã Ninh Phụng khẳng định: “ Phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để đưa Ninh Phụng cán đích nông thôn mới. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình, cuối năm 2015 xã Ninh Phụng được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới;

Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới UBMT xã tiếp tục vận động nhân dân giữ vững và phát huy 19 tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 99

Số lượt truy cập: 1803475