“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 19/08/2017]
Mới đây, UBND thị xã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Theo kế hoạch, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai kịp thời, có hiệu quả nội dung của Chỉ thị đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm trên phương tiện băng rôn, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; Kiểm tra, rà soát biển hiệu của tổ chức, cá nhân, chấn chỉnh việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài theo đúng quy định tại Điều 18 Luật Quảng cáo; quản lý lắp đạt các trạm thông tin dành riêng cho quảng cáo rao vặt miễn phí, không ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và ATGT; Tổ chức các đợt ra quân xóa quảng cáo rao vặt trên các công trình công cộng, trên cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị được lắp đặt trên đường phố và nhà dân; Tổ chức kiểm tra và xử lý nhiệm các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiện không đúng quy định./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 76

Số lượt truy cập: 1803449