“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 03/03/2017]
Chiều ngày 03/3/2017, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội Nghị “Tổng kết công tác Phổ cập giáo dục, Chống mù chữ và Xây dựng Xã hội học tập - Hoạt động Trung tâm Học tập cộng đồng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017”.


Hội Nghị “Tổng kết công tác Phổ cập giáo dục, Chống mù chữ và Xây dựng Xã hội học tập - Hoạt động Trung tâm Học tập cộng đồng năm 2016.


Các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm 2016 vừa qua, Ngành Giáo dục thị xã đã triển khai thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, Chống mù chữ và đạt được những kết quả nổi bật như: tỉ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình Mầm non đúng độ tuổi là 100%; 100% học sinh tốt nghiệp Tiểu học và 99,2% học sinh tốt nghiệp THCS. 27/27 xã, phường đều đạt chuẩn Phổ cập giáo dục các cấp học và đạt chuẩn Chống mù chữ. Đối với công tác Xây dựng xã hội học tập, các Trung tâm Học tập cộng đồng đã mở 351 lớp học Chuyên đề theo Thông tư 26 cho hơn 13 nghìn lượt người tham gia; mở 192 lớp học các chuyên đề khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư cho hơn 14 nghìn lượt người tham gia; mở 32 lớp giáo dục kỹ năng sống cho hơn 2 nghìn lượt người và đào tạo nghề ngắn hạn cho hơn 1.500 người tham gia.


UBND thị xã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 
công tác xây dựng Xã hội học tập, công tác Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục
năm 2016
Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội nghị thảo luận bàn các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, phấn đấu năm 2017 tiếp tục giữ vững 27/27 xã, phường đạt chuẩn về Phổ cập giáo dục các cấp học và đạt chuẩn Chống mù chữ; thực hiện tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng Xã hội học tập.
Dịp này, UBND thị xã đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục; tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Xã hội học tập năm 2016./.

HỒNG VÂN – HUỲNH ẤN


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 45

Số lượt truy cập: 1813816